Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXX/2018 

SANDA BĂCUEȚ CRIȘAN, Muzeul Județean de Istorie și Artă, Zalău, sandabacuet2001@yahoo.ro

MONICA MĂRGĂRIT, Universitatea Valahia Târgoviște, monicamargarit@yahoo.com

ABSTRACT: In this study, we want to make known an unfinished piece of Cervus elaphus antler from the Porț „Corău” neolithic settlement. We can assume that it was intended to get a sickle handle or a bevelled tool. Even if it is a single artifact, it provides us with valuable information about the technological options of the community. For surface processing, a technique rarely encountered in prehistoric assemblages was used: taille au canif. Unfortunately, we do not have an overview of the hard animal materials industry in this settlement and we do not know whether this was a singular item or this technological procedure could be a cultural option of the community.

KEYWORDS: Neolithic; antler; preform; percussion; taille au canif.

REZUMAT: Prin acest studiu, dorim să facem cunoscută o piesă din corn de Cervus elaphus, aflată încă în proces de prelucrare, descoperită în situl neolitic de la Porț „Corău”. Putem presupune că se urmărea obținerea unui mâner de seceră sau a unei dălți. Chiar dacă este vorba despre un singur artefact, el ne oferă informații prețioase legate de opțiunile tehnologice ale comunității. Pentru prelucrarea suprafeței a fost utilizată o tehnică rar întâlnită în ansamblurile preistorice: taille au canif. Din păcate, cum nu avem o imagine de ansamblu asupra industriei materiei dure animale din așezarea amintită, nu știm dacă este vorba despre un exemplu singular sau acest procedeu tehnologic poate constitui o amprentă culturală a comunității.

CUVINTE-CHEIE: Neolitic; corn; preformă; percuție; taille au canif

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X