Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXX/2018 

MARIN POP, Doctor în istorie, Muzeul Județean de Istorie și Artă-Zalău;

ABSTRACT: In the gallery of the great Slavic personalities from the generation of the Great Union, Augustin Pintea is also honored. Born in Cozla County, Salaj County, he graduated from the legal studies, aft­er which he opens his law office in Crasna and engages in the national-cultural struggles of the Romanians in Slajani before 1918. He was elected as a delegate of the Zalau electoral circle at the National Assembly in Alba Iulia on 1 December 1918 and then a member of the Grand National Council, the provisional legislative body of Transylvania. A­fter the Great Union he was the jurist of the City Hall of Zalau, between 1919 and 1936, a­fter which he performed the same position in the Salaj County Prefecture during 1936–1940. At the same time, he became involved in political life, being one of the distinguished members of the National Liberal Party in Salaj County. A­er the Vienna Diktat of August 30, 1940 he remained in Zalau, and aft­er Salaj’s liberation, he was appointed prefect of Sălaj county (October 1944-March 1945), helping to re-establish the Sălaj institutions and reinstate the Romanian administration. Being a remarkable member of the inter-war Islamic elite, he did not escape the communist plague. He was permanently watched by security guards, informants and marginalized. It ended in an unmistakable oblivion, after having worked in a series of trades in the last period of his life far below his professional training.

KEYWORDS: Augustin Pintea; lawyer; delegate to Alba Iulia; prefect; Security.

REZUMAT: În galeria marilor personalități sălăjene din generația Marii Uniri, la loc de cinste se înscrie și Augustin Pintea. Născut în localitate Cozla, județul Sălaj, a absolvit studiile juridice, după care își deschide cabinet de avocatură în Crasna și se implică în luptele cultural-naționale ale românilor sălăjeni. A fost ales ca delegat al cercului electoral Zalău la Adunarea Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 și apoi membru în Marele Sfat Național, organul legislativ provizoriu al Transilvaniei. După Marea Unire a fost juristconsultul Primăriei orașului Zalău, în perioada 1919–1936, după care a îndeplinit aceeași funcție în cadrul Prefecturii județului Sălaj, în perioada 1936–1940. Totodată, s-a implicat și în viața politică, fiind unul dintre membri marcant ai Partidului Național Liberal din județul Sălaj. După Dictatul de la Viena din 30 august 1940 rămâne în Zalău, iar după eliberarea Sălajului a fost numit prefect al județului Sălaj (octombrie 1944-martie 1945), contribuind la repunerea în funcțiune a instituțiilor sălăjene și reinstalarea administrației românești. Fiind un membru marcant al elitei sălăjene interbelice, nu a scăpat de urgia comunistă. A fost urmărit permanent de către organele de securitate, prin informatori și marginalizat. A sfârșit într-o nemeritată uitare, după ce în ultima perioadă a vieții a lucrat într-o serie de funcții mult sub nivelul său de pregătire profesională.

CUVINTE-CHEIE: Augustin Pintea; avocat; delegat la Alba Iulia; prefect; Securitate.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X