Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXX/2018 

MIHAI GEORGIȚĂ, Doctor în istorie; șef Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Bihor; email: misu_arhive@yahoo.com

ABSTRACT: A­er the disruption of the Austro-Hungarian monarchy, at the end of October 1918, in order that anarchy can not be installed, there were established on the territory of Transylvania, Banat, Crisana and Maramures Central National Councils of Romanians, Saxons, Hungarians and Swabians which had a central, political and administrative role and similar institutions at county, urban and communal level. Because there was a need for institutions as well to maintain public order, there were set up National Guards on the same administrative, central, county and local structure, which was subordinated to the National Councils, to whom they brought oath. A­er the establishment of National Councils at the level of Bihor County, it started an action to be set up national guards. There were set up National Guards in the most important places from Bihor County until mid-November and were constituted in the most part by soldiers coming from the front or veterans. They were paid by the State and received necessary equipment due to National Councils. Because Bihor remained outside the demarcation line established by the Allies and was in conflict with the Hungarian authorities, the Romanian National Guards, although poorly equipped, had an important role in the defense of Romanian interests, especially a­fter the decision taken at Alba Iulia, on December 1st, 1918.

KEYWORDS: Bihor Caunty, national guards, National Councils, Hungarian authorities, Alba Iulia.

Rezumat: După dezmembrarea monarhiei AustroUngare la sfârșitul lunii octombrie 1918, pentru a nu se instala anarhia, s-au înființat pe teritoriul Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului Consilii Naționale Central ale Românilor. Sașilor, Ungurilor și Șvabilor, care dețineau un rol politico-administrativ central, care aveau organe similar la nivel județean, orășenesc și communal. Deoarece era nevoie și de instituții care să mențină ordinea publică s-au înființat gărzi naționale pe aceeași structură adminsitrativă, centrală, județană și locală, care se afla în subordinea Consiliilor Naționale, față de care depuneau și jurământ. Imediat după constituirea consiliilor naționale la Nivelul județului Bihor s-a deamarat acțiunea de înființare a gărzilor naționale bihorene. În cele mai importanete localități bihorene s-au constituit până la mijlocul lunii noiembrie și erau formate în cea mai mare parte din soldații veniți de pe front s-au veterani. Primeau o soldă din partea statului și erau echipate prin grija Consiliilor Naționale. Fiindcă Bihorul rămăsese în afara linie de demarcație stabilită de Aliați și devenise o zonă de confict cu autoritățile maghiare, gărzile naționale române, deși erau prost dotate, au jucat un rol important în apărarea intereselor românești, mai ales după hotărârea luată la Alba Iulia în 1 decembrie 1918.

CUVINTE-CHEIE: județul Bihor; gărzi naționale; consilii naționale; autoritățile maghiare; Alba Iulia

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X