Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

ION ZAINEA, University of Oradea, e-mail: ionszainea@yahoo.com 

ABSTRACT: Our study is based on information from the Romanian press of the time, mostly from the central press and publications in Bucharest, especially the independent ones and also the ones from a certain area, those in the western part of the country, “closer” as space, to the events. Regarding the subject, we can firstly declare that we find scarce, incomplete, often confusing and contradictory information about the postwar revolutionary estate in Portugal. There are many causes. We mention the distance that separated Portugal from Romania, which has not affected the interest, we could say on the contrary, to what was happening in the country at the western extremity of the continent, but sometimes the perception of events. The main guilt for the scarcity of information and for their lack of accuracy was due to information system censorship exercised in Portugal, governments leaving transparency or offering to the public only the favorable versions, which often had nothing to do with reality. Foreign news were given to the big newspapers in Bucharest, which were then taken by the rest of the newspapers in the country, by the telegraph agency Rador, the company that had exclusive rights. Subscriptions to the company’s telegraph service was expensive, however, and its operation does not correspond to the needs of. The news of the Romanian press about the events in Portugal were taken from direct sources, from the newsmen in Lisbon, or from the big newsapers in Paris, London, Madrid, Berlin or Vienna. To compensate the lack of information, at least in the case of Portugal, the major newspapers in Bucharest have turned to other sources, private ones, often in possession of news closer to reality.

KEYWORDS: press, news, newsmen, revolutionary estate, instability

REZUMAT: Studiul nostru se bazează pe informațiile din presa românească a vremii. Am avut în vedere cu precădere presa şi publicaţiile centrale, din Bucureşti, în mod special pe cele independente, dar şi unele zonale, îndeosebi din partea de Vest a ţării, mai „apropiată”, spaţial cel puţin, de evenimente. În legătură cu subiectul, o primă constatare care se impune este aceea că informaţiile despre starea revoluţionară din Portugalia de după război sunt puţine, lacunare, adesea confuze şi contradictorii. Cauzele sunt mai multe. Menţionăm, mai întâi, depărtarea, distanţa ce separa Portugalia de România, care nu a afectat interesul, am spune dimpotrivă, pentru ceea ce se petrecea în ţara de la extremitatea vestică a continentului, cât, uneori, percepţia asupra evenimentelor. Vina principală pentru puţinătatea informaţiilor şi mai ales pentru lipsa lor de pecizie se datora cenzurii ce se exercita în Portugalia asupra sistemului informaţional, guvernele lăsând să transpară sau oferind publicităţii doar versiunile ce le erau favorabile, dar care, cel mai adesea, nu concordau cu realitatea. Ştirile externe erau difuzate marilor cotidiane din Bucureşti, pe care le preluau restul ziarelor din ţară, de către agenţia telegrafică Rador, societatea având drept de exclusivitate. Abonamentul la serviciul telegrafic al societăţii era scump, iar modul său de funcţionare nu corespundea deloc necesităţilor vremii1 . Ştirile privind evenimentele din Portugalia, apărute în presa românească, provin parţial din surse directe, de la corespondenţii din Lisabona ai agenţiei Rador. Alteori, acestea sunt preluate, de aceeaşi corespondenţi, din marile cotidiane ce apăreau la Paris, Londra, Madrid, Berlin sau Viena. Pentru a compensa lipsa de informaţie, cel puţin în cazul Portugaliei, marile cotidiane din Bucureşti au apelat şi la alte surse, particulare, aflate adesea în posesia unor ştiri mai aproape de realitate.

CUVINTE  CHEIE: presă, știri, corespondenți, stare revoluționară, instabilitate

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X