Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

DĂNUŢ POP, Șef Serviciu Județean al Arhivelor Naționale Sălaj; email: popdnt@yahoo.com

ABSTRACT: The present study aims to analyze the way in which the verification of the party’s members was organized in Salaj (between 1948 and 1950 several verifications were made across the country). The study presents, briefly, the programmatic documents that represent the base of this process (a report from the Romanian Labour Party’s first congress, the Romanian Labour Party C.C plenary’s decission and other “advices” and “confidential circles”), as also the steps of the party’s purge (the formation of the central, regional and local commission), which took place aproximately as in the other countries that were under soviet influence. The analysis focuses, first of all, on the verification of the party’s active members from Salaj (the Romanian Labour Party’s regional committee, the party’s activists, the women’s organizations management, the trade union, the youth, etc.). The second part is dedicated to the verification of the ordinary members, for which there were 10 subcommitties created across the county. In both cases, the study shows examples of exclusions and their motivations, tables with the party’s members before and after the verification, the contestations made by the excluded, the final decissions of the Central Comittee of Verification, and in the end a numerical report of the verification’s result.

KEYWORDS: Communist Party, party members, verification, exclusions, unification, contestations.

REZUMAT: Studiul de faţă îşi propune să analizeze modul în care s-a desfăşurat verificarea membrilor de partid din judeţul Sălaj, parte a verificărilor care au cuprins întreagă ţară în anii 1948–1950. Sunt prezentate, pe scurt, documentele programatice ce stau la baza acestui proces (raport la Congresul I al Partidului Muncitoresc Român, hotărârea plenarei C.C. a P.M.R., alte “îndrumări” şi „circulare confidenţiale”), precum şi etapele acestei adevărate epurări a partidului (constituirea comisiei centrale, a celei judeţene şi a subcomisiilor locale) desfăşurată, cu aproximaţie, la fel ca în celelalte ţări aflate în sfera de influenţă sovietică. Analiza se concentrează, mai întâi, pe verificarea activului de partid din Sălaj (membrii comitetului judeţean P.M.R., activiştii partidului, conducerea organizaţiilor de femei, sindicat, tineret etc.). Partea a doua este consacrată verificării membrilor „de rând”, pentru aceasta fiind constituite în judeţ 10 subcomisii. În ambele situaţii sunt prezentate exemple de cazuri de excludere şi motivaţia lor, tabele cu cei aflaţi în partid înainte şi după verificare, contestaţii ale celor excluşi şi hotărâri finale ale Comisiei Centrale de verificare, iar în final un raport numeric asupra rezultatului verificării.

CUVINTE CHEIE: Partidul Comunist, membrii de partid, verificări, excluderi, unificări, contestaţii.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X