Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

ROZALIA BENEDEK, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie, Departamentul Extensiilor-Zalău rozalia.benedek@ubbcluj.ro

ABSTRACT: This paper presents a blueprint for the industrial entrepreneurship of the municipality of Zalău, presenting a recent history of disparities in development. Given that Romania has joined the European Union on 1 January 2007, regional development has taken a new impetus in eastern Europe, including the city of residence of the Sălaj County. Thus, in order to support local and regional economic development, we intend to present elaborate analysis developed as a business card of economic activities of industrial type, usable in development strategies. Restoring economic structure based on processing of statistical data for the year 2013 is a form of concrete visualization of the economic sector, restoring the number of active firms and other genuine nuances of sectorial economic life of the municipality of Zalău, drawing its concrete position in the context of polarizing centers in the North-West Developmental Region of Romania.

KEYWORDS: Zalău, Sălaj County, economic structure, industry, Michelin Romania, Silcotub S.A.

REZUMAT: Lucrarea prezintă o radiografie a antreprenoriatelor industriale de pe raza Municipiului Zalău, prezentând o istorie recentă ale diferenţelor de dezvoltare. Având în vedere faptul că România a devenit membru al Uniunii Europene, la data de 1 ianuarie 2007, dezvoltarea regională a prins un nou elan şi în partea estică a Europei, incluzând şi oraşul de reşedinţă al Judeţului Sălaj. Astfel, în vederea susţinerii evoluţiei economice locale şi regionale, ne propunem să prezentăm analizele elaborate ca o carte de vizită a activităţilor economice de tip industrial, utilizabile în strategiile de dezvoltare. Redarea structurii economice, bazată pe prelucrarea datelor statistice la nivelul anului 2013, este o formă de vizualizare concretă a sectorului economic, redând numărul de firme active şi alte nuanţe autentice ale vieţii economice sectoriale ale localităţii Zalău, trasând concret poziţia acesteia în contextul centrelor polarizante din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a României.

CUVINTE  CHEIE: Municipiul Zalău, Judeţul Sălaj, Structură economică, industrie, Michellin România, Silcotub S.A.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X