Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

LAKATOS ARTUR, University of Szeged, lakatos_artur_lorand@yahoo.com

ABSTRACT: This study represents the result of a larger individual research work, performed by the author in diplomatic archives from Budapest. The main issue in focus is represented by the perceptions of Hungarian diplomats and Communist Party officials concerning evolutions on the level of Romanian foreign policy during the first years of the Ceaușescu regime. We can observe that this issue is a very complex one, defined through the complexity of relations between the two neighbor countries, but in the same time, certain specific characteristics can be noticed. Hungarian Communist leaders paid attention in a special way the new direction Romanian’s foreign policy took results of Romanian forced industrialization and the situation of Hungarian minority in Romania. In the text of this current study, these tendencies are described, analyzed and illustrated through significant case studies. By this, a complex image of synthesis is offered to the reader, while its details can be developed for the future through publishing articles debating certain case studies focused on specific problems.

 KEYWORDS: Nicolae Ceaușescu, Romanian foreign policy, diplomacy, Hungary, Soviet Bloc.

REZUMAT: Studiul de față reprezintă rodul unei cercetări individuale mai ample, efectuată în arhivele diplomatice de la Budapesta. Problema principală pe care se află în focus este reprezentată de felul de a percepe evoluțiile din România pe planul politicii externe a diplomaților și oamenilor politici maghiari în cursul primilor ani ai regimului Ceaușescu. Se poate observa că această problematică este una foarte complexă, definită prin natura legăturilor complexe între cele două țări vecine, totuși, se pot observa anumite caracteristici aparte. Lideri comuniști maghiari au monitorizat în mod special noua direcție a politicii externe române, rezultatele industrializării forțate și situația minorității maghiare din România. În textul studiului, se descriu, se analizează și se ilustrează, prin studiile de caz relevante, aceste preocupări, oferind cititorului o imagine de sinteză complexă, ale cărui detalii pot fi dezvoltate prin publicarea a mai multor studii de caz focusate pe probleme specifice.

CUVINTE  CHEIE: Nicolae Ceaușescu, politica externă a României, diplomație, Ungaria, blocul sovietic.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X