Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

MIHAI D. DRECIN, Profesor universitar, Departamentul de Istorie, Universitatea din Oradea, Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Secţiunea: Ştiinţe Istorice şi Arheologie; email: drecin_mihai@yahoo.com 

ABSTRACT: In the efforts of establishing, later on in the current activity of the Astra, were involved many personalities from the top of the Romanian capital banks in Transylvania. Even the construction of the Astra National House headquarter in Sibiu, will benefit of substantial support from the Romanian banks. The fastidious inauguration of the “Historical and Ethnography Museum” of Astra in Sibiu, in August 19, 1905, was to “present an image as a true and full of the ethnic individuality of our people”. In this context, the Delegation of the Romanian Banks’ Directors, a permanent body governing the Romanian Banking system in Transylvania, decides in February 1905, the preparation of a special stand for the history and activity of the Romanian credit from their beginnings (1871/72) up to date. The study has in view the following phases: data collection, panels organization and structure of the “Despărţământul băncilor” (“Banks dissociation”) then the echo it had in the front of the visitors from Transylvania and Romania Kingdom. In the data processing obtained from banks, the exhibition establishment on halls and guiding the visitors, the lead role had the officers from the Central Bank “Albina” in Sibiu, specifically Constantin Papp and Dominic Raţiu. The Astra exhibition in Sibiu was a happy and not incidentally, prologue of the General Exhibition of the Romanians from Bucharest, in 1906, organized in the honor of fulfilling the 40 years after the Prince/King’s Carol I accession on the throne.

KEYWORDS: Astra Exhibition, Sibiu, 1905, representation of the Romanian banks in Transylvania, the role of the Bank “Albina”.

REZUMAT: În eforturile de a stabili activitatea Astrei, au fost implicate multe personalități din conducerea băncilor cu capital românesc din Transilvania. Chiar și construcția sediului central al Astrei din Sibiu va beneficia de un sprijin substanțial din partea băncilor românești. Inaugurarea fastuoasă a Muzeului de Istorie și Etnografie al Astrei din Sibiu, la 19 august 1905, a fost “să prezinte o imagine ca o adevărată și plină de individualitate etnică a poporului nostru”. În acest context, în februarie 1905, Delegația Directorilor Băncilor din România, un organism permanent care guvernează sistemul bancar românesc din Transilvania, decide pregătirea unui stand special pentru istoria și activitatea creditului românesc încă de la începuturile sale (1871 / 72) actualizate. Studiul are în vedere următoarele etape: colectarea datelor, organizarea și structura panourilor «Despărțământul băncilor», apoi ecoul pe care l-au avut în fața vizitatorilor din Transilvania și Regatul României. În prelucrarea datelor obținute de la bănci, în cadrul expoziției pe săli și în ghidarea vizitatorilor, rolul principal a avut funcționarii de la Banca Centrală «Albina» din Sibiu, în special Constantin Papp și Dominic Rațiu. Expoziția Astra din Sibiu a fost un prolog fericit și nu întâmplător al Expoziției Generale a Românilor din București, în 1906, organizat în onoarea împlinirii 40 de ani de la urcarea prințului / regelui Carol I pe tron.

CUVINTE CHEIE: Expoziția Astra, Sibiu, 1905, reprezentarea băncilor românești în Transilvania, rolul băncii «Albina».

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X