Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

RĂDUCU RUȘEȚ, Phd. to Doctoral School History. Civilization. Culture at Babeş Bolyai University, 1, M. Kogălniceanu St., Cluj-Napoca; e-mail: ruset_raducu@yahoo.com

ABSTRACT: The present historical research entitled Petru Maior Society – significant role for training Romanian intellectuals in Transylvania has as main objective to describe important aspects about the history of this society, moments that are specified within the study. We focused on significant milestones in the evolution of the Petru Maior Society (the founded year, the choice Society Committe, signing and approve statutes of society, members, the fellows). Thus we can understand the importance of this cultural society and the beginning of the associationism in Transylvania. For the realization of this study we used both bibliographic sources about the Romanian national movement from Transylvania and Hungary and the time press.

KEYWORDS: Cultural Society, fellows, historical landmarks, statutes, associationism.

REZUMAT: Prezenta cercetare istorică, intitulată Societatea Petru Maior – rol semnificativ pentru formarea intelectualității românești din Transilvania, are ca obiectiv principal descrierea aspectelor importante din istoria acestei societăți, momente ce sunt precizate în cuprinsul studiului. Ne îndreptăm atenția asupra reperelor semnificative din evoluția Societății Petru Maior (anul înființării, alegerea comitetului societății, semnarea și aprobarea statutelor societății, membrii, bursierii etc), astfel putând să luăm nota de importanța acestei societăți culturale și începutul asociaționismului din Transilvania. Pentru realizarea acestui studiu am uzitat atât surse bibliografice despre mișcarea națională românească din Transilvania și Ungaria, cât și presa vremii.

CUVINTE CHEIE: Societate culturală, bursieri, repere istorice, statute, asociaționism.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X