Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

RADU ȘTEFAN RACOVIȚAN, Senior Lecturer, PhD. “Lucian Blaga” University of Sibiu, Faculty of Humanities, Department of History, Heritage and Protestant Theology; email: radu.racovitan@ulbsibiu.ro

ABSTRACT: In the interwar period, remaining the same constant and valuable friend of the Roumanians, the British historian and publicist Robert William SetonWatson (1879–1951) followed closely the evolution of the political life of Great Roumania. He visited Roumania in the interwar period, in April and November 1920, in June 1923, in June 1927 and in July 1929. The function of the democratic mechanism established through the Constitution of 1923 proved to be extremely complex and difficult. Convinced that this would be achieved only in the conditions of the coming to power of the National-Peasant Party, which demanded descentralization, free trade and an authentic democracy, and, influenced by the fact that most of his Roumanian friends came from the Transylvanian political leaders, Seton-Watson vehemently criticized the liberal governments of the third decade. Worried about the disputes between the National Pesant Party and the liberals, he expected, just as in case of Yugoslavia, from Roumania’s monarch, Ferdinand I (1914–1927), to play a major role in establishing of an internal harmony. Of course, the National-Peasant Party winning the elections in 1928, has brought high hopes regarding Roumania’s future, which were swept away by the failure of the National-Pesants’ governments, unfolded on the background of a global economic(al) crisis.

KEYWORDS: the Liberals, the National Peasants, Transylvania, parliamentary system, Hungarian minority

REZUMAT: În perioada interbelică, rămânând acelaşi constant şi valoros prieten al românilor, istoricul şi publicistul britanic Robert William Seton-Watson (1879–1951) a urmărit cu atenție evoluția vieții politice din România Mare. El a vizitat România, în perioada interbelică, în aprilie şi noiembrie 1920, în iunie 1923, în iunie 1927 şi în iulie 1929. Funcţionarea mecanismului democratic stabilit prin Constituţia din 1923 s-a dovedit a fi extrem de complexă şi dificilă. Convins că aceasta s-ar fi realizat doar în condiţiile venirii la putere a naţional-ţărăniştilor, care cereau descentralizare, un comerţ liber şi o democraţie autentică, şi influenţat, probabil, şi de faptul că majoritatea prietenilor săi români proveneau din rândul liderilor politici transilvăneni, Seton-Watson a criticat în mod vehement guvernările liberale din deceniul al treilea al secolului XX. Îngrijorat de disputele dintre naţional-ţărănişti şi liberali, el s-a aşteptat, ca şi în cazul Iugoslaviei, de la monarhul României, Ferdinand I (1914–1927), să joace un rol major în stabilirea unei armonii interne. Desigur, câştigarea alegerilor, în 1928, de către Partidul Naţional-Ţărănesc i-a adus mari speranţe în ce privea viitorul României, ce i-au fost spulberate de eşecul guvernărilor naţional-ţărăniste, desfăşurate pe fundalul crizei economice mondiale.

CUVINTE  CHEIE: liberalii, național-țărăniștii, Transilvania, sistem parlamentar, minoritatea maghiară

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X