Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

COSMIN-CĂTĂLIN LAZAR, Doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca, Specializarea Istoria Bisericii Ortodoxe Române cu noţiuni de Paleografie, Îndrumător: Pr. Prof Univ. Dr. Alexandru Moraru; Preot paroh la Parohia Ortodoxă Subcetate, Episcopia Sălajului; Adresa e-mail: lazar.catalin1987@yahoo.com 

ABSTRACT: For the area and the studied period, the Unguras orthodox deanery was the institution that preserved the orthodox concepts in nowadays Salaj area. Among other accomplishments, the greatest one in the 19th century was the resistance against greek-catholic prozelitism, considering the fact that the Unguras deanery was the only orthodox area remaining in the entire Salaj county. In this study we wil present the organization of Unguras deanery, but also the confessional tenssions arisen in a few villages under this jurisdiction, from the second half of 19th century. We have chosen to approach this problem for presenting an image of the eclesial life of Romanians from the studied area, but we would like to emphasise the reasons why some of them changed their confession.

KEYWORDS: Deanery, Unguraş (Romanaşi), interconfessional relations, convergent, divergent, Orthodox, greek-catholic.

REZUMAT: Pentru zona şi perioada studiată, Protopopiatul Ortodox Unguraş a fost instituţia care a conservat perceptele ortodoxiei în spaţiul Sălajului de azi. Pe lângă alte realizări, cea mai mare realizare a protopopiatului în secolul al XIX-lea a fost rezistenţa în faţa prozelitismului greco-catolic, ţinând cont că zona de jurisdicţie a protopopiatului Unguraş era singura zonă rămasă ortodoxă în tot spaţiul sălăjean de azi. În studiul de faţă vom prezenta modul de organizare a Protopopiatului Ortodox Unguraş, dar şi tensiunile confesionale soldate în câteva sate de sub jurisdicţia acestei instituţii ecleziale, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Am ales să abordăm această problemă pentru a prezenta o imagine a vieţii bisericeşti a românilor din zona studiată, dar în speţă am dori să evidenţiem motivele care-i făceau pe unii să treacă de la o confesiune la alta.

CUVINTE  CHEIE: Protopopiat, Unguraş (Românăşi), relaţii interconfesionale, divergenţe convergenţe, ortodocşi, greco-catolicii.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X