Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

CIPRIAN RIGMAN, Profesor dr, Istorie, Turda; email: ciprianrigman@gmail.com

ABSTRACT: The present study follows the historical evolution of the Romanian Pedagogical Institute from Năsăud, a school that has contributed directly to the improvement of the quality of the Greek-Catholic teachers in the 19th century. With very few exceptions, the reports and statistics from the beginning of the Gherla Dioceses (1856–1868) prove the lack of qualified teachers throughout the dioceses. Actually, by the set-up of the Pedagogical Schools from Năsăud and Sighetthe transition from the old model of teacher – with limited studies and cultural preparation, most of the times being also the chorister of the church – to the new model of teacher, disseminator of the modern spirit within the Romanian society in Transylvania, educated and with serious cultural preparation, a real leader of the community and a very effective agent of modernization of the Romanian village. The set-up of the confessional pedagogical schools in the 19th century has been a complex process of developing the network of Romanian schools and endowing them with qualified teachers which can provide instruction to a high number of students. Apart from the historical overview of the set-up and functioning of the Pedagogical school of Năsăud and the details about the organization and development of the teaching process, this study brings to the reader the personality of several extraordinary teachers, such as Vasile Petri, who have decisively marked the process of cultural and political emancipation of the Romanian population in Transylvania.

 REZUMAT. Studiul de față urmărește evoluția istorică a Institutului pedagogic românesc din Năsăud, așezământ școlar care a contribuit nemijlocit la ameliorarea calității corpului învățătoresc greco-catolic în deceniul VII al secolului al XIX-lea. Fără mari excepții, toate rapoartele și statisticile vicariale și protopopești din perioada de debut a Episcopiei Unite de Gherla (1856–1868) arată o mare penurie de dascăli calificați pe întreg cuprinsul acesteia. În fapt, prin înființarea Institutelor pedagogice din Năsăud și Sighet se va face trecerea firească de la vechiul model de dascăl, cu o instrucție sumară și un orizont cultural minimal, de multe ori nimeni altul decât cantorul bisericii parohiale, la noul model de dascăl, exponent al răspândirii spiritului modernității în cadrul societății românești ardelene, cu o educație și o dimensiune culturală la nivelul timpurilor trăite, care făceau din el un adevărat lider al comunității și un eficace instrument al modernizării în lumea satului românesc. Înființarea Institutelor preparandiale confesionale pe parcursul secolului al XIX-lea a reprezentat corolarul unui proces complex de dezvoltare a rețelei școlare românești și de dotare a ei cu dascăli bine calificați, care să asigure instruirea unui număr cât mai mare de elevi. Dincolo de aspectele istorice ale înființării și funcționării Preparandiei din Năsăud, de cele privind modul de organizare și derulare a actului didactic, prezentul studiu aduce în fața cititorului figura unor pedagogi absolut excepționali, așa cum a fost Vasile Petri, care au marcat decisiv procesul de emancipare culturală și politică a națiunii române din Transilvania.

CUVINTE  CHEIE: Episcopia Gherla, Institut pedagogic, Năsăud, profesori, elevi

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X