Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

CAMELIA BURGHELE, Cercetător științific I în cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău; email: cameliaburghele@yahoo.com

ABSTRACT: This paper presents certain identity elements within Salaj County villages which have been kept in the memory of the peasants that we talked to. The study employs field data, generated upon inquiries carried out in villages at the confluence of Meses and Salaj ethnographic areas. The info regards traditional garments and the scenarios that led to one wearing them, celebrations, traditional cuisine and also collective imagination magic – a very rich one for the villagers in the studied villages.

KEYWORDS: Salaj County villages, identity elements, cultural memory, traditional culture, ethnographic area, magic, religion, traditional cuisine, collective imagination

REZUMAT: Lucrarea de față prezintă câteva elemente de identitate din satele sălăjene, elemente care au fost păstrate în memoria țăranilor cu care am stat de vorbă. Materialul valorifică informațiile preluate din teren, în urma unor anchete realizate în câteva din satele situate la confluența zonelor etnografice Meseș și Sălaj. Informațiile se referă la costumul popular și împrejurările în care se purta costumul de sărbătoare, la bucătăria tradițională, dar și la câteva prezențe magice din imaginarul colectiv, foarte bogat în memoria sătenilor din satele studiate.

CUVINTE  CHEIE: satele sălăjene, elemente identitare, memorie culturală, cultură tradițională, zonă etnografică, magie, religie, bucătărie tradițională, imaginar colectiv

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X