Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

LAURA POP, Muzeul Județean Mureș, Secția de Etnografie și Artă Populară, Târgu-Mureș, laurapop2006@yahoo.com

ABSTRACT: The collectivization, industrialization, urbanization, migration led to a total transformation of the villages in Romania, but remained the nostalgia of the „Romanian traditional village“, idyllic village with „beautiful traditions“, reproduced in folk performances and in the museums exhibitions. The folklorism, extreme during the communist period, led to a makeover of the folk Romanian customs. Nostalgia for the traditional village of those who working abroad revives the ideas of the „Sămănătorul” trend, from the beginning of the twentieth century, and the Communist folk festivals, as a way of promoting cultural tourism areas. Inventing and reinventing folk festivals on various topics is, according to the local political authorities, a source of pride and an important part of the local cultural and political programs. Journalists have actually taken the idyllic village image created by ethnographers, folklorists, curators, that of a village with beautiful, ancestral traditions,. Formulas standard releases are common in observance honoring and preserving „scrupulously“, „as befits“ the folk traditions from different areas, but not any traditions, but those beautiful.

KEYWORDS: mass-media, folk traditions, journalistic clichés, folklorism, folk festival

REZUMAT: Colectivizarea, industrializarea, urbanizarea, migrația au dus la transformarea totală a satelor din România, dar a rămas nostalgia după „satul tradițional românesc”, satul idilic cu „tradiții frumoase”, reprodus în spectacolele folclorice și în muzee. Folclorismul, dus la extrem în perioada comunistă, a dus la cosmetizarea obiceiurilor populare. Nostalgia după satul tradițional a celor plecați în străinătate a readus în actualitate ideile sămănătoriste de la începutul secolului XX și cele ale festivalurilor folclorice comuniste, ca formă de promovare a turismului cultural rural. Inventarea și reinventarea festivalurilor folclorice pe diverse teme reprezintă, în viziunea autorităților politice locale, un prilej de mândrie și un punct important al programelor politice și culturale locale. Jurnaliștii au preluat, de fapt, imaginea satului idilic, creată de etnografi, folcloriști, muzeografi, acea a unui sat cu tradiții frumoase, ancestrale. Formulele-tip des întâlnite în presă sunt respectarea, cinstirea și păstrarea „cu sfințenie”, „așa cum se cuvine” a tradițiilor populare din diverse zone, dar nu a oricăror tradiții, ci a celor frumoase.

CUVINTE  CHEIE: mass-media, tradiții populare, clișee jurnalistice, folclorism, festival folcloric

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X