Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

PAMFIL BILŢIU, Baia Mare, pamfilbiltiu@yahoo.com

ABSTRACT: Our research aims at discussing a large series of motifs and representations from the traditional art belonging to Romania and Maramureş area that fulfill the function of identity elements as well as etno-cultural and etno-artistic individuality. The purpose of this endeavor is intensifying the originality of our traditional art by marking the artisans’ ingenuity and the fantasy by creating its value. After a short review on the traditional art as a mode of communication, and on the artisans’ forms and means of expression, we analyzed the main factors of the creation process of the traditional art which bear as well the function of identity factors and cultural individuality. The investigation side of our study, centered on field researches corroborated with the investigation of museum archives and the reliable bibliographic sources, is represented by the examination of a series of representations and motifs belonging to the traditional art from Romania and Maramureş area which are the factors that give this kind of art its individuality and cultural identity. From an amazing quantity of this kind of representations very common in the traditional art from Maramureş, that brings a particular interes to this research, we focused on the zoomorphic and simbolic motifs which are stylized in various forms bearing different mythological and symbolic functions: horse, dog, wolf and ram. A larger discussion was carried out on the various snake representations and stylized motifs, a very strong mythologized animal invested itself with several mythological and symbolic functions. In the present study we approached the comparative method and we worked on de-codifying the symbols in order to emphasize their functions. The illustrations of the traditional motifs and representations are photos made by the authors during our field research and during the investigations of museum archives.

KEYWORDS: motif, representation, horse, wolf, snake, gate

REZUMAT: Cercetarea noastră are ca obiectiv tratarea diverselor motive şi reprezentări din arta populară românească şi maramureşeană, care îndeplinesc rolul de elemente de identitate şi individualitate etno-culturală şi etno-artistică, potenţând astfel originalitatea artei noastre populare, marcând totodată ingeniozitatea şi fantezia meşterilor populari care au creat valorile ei. După succinte consideraţii asupra artei populare ca mijloc de comunicare, asupra formelor şi mijloacelor de exprimare a creatorilor populari, am analizat factorii principali ai procesului de formare a artei populare care îndeplinesc şi funcţia de factori de identitate şi individualitate culturală. Partea de investigaţie a studiului nostru, axat pe cercetări directe pe teren, coroborate cu cercetări de arhive muzeale şi surse bibliografice de specialitate o reprezintă tratarea a o serie de reprezentări şi motive din arta popular maramureşeană ce se constituie în factori care imprimă creaţiei de acest gen individualitate şi identitate culturală. Din bogata suită a acestor motive şi reprezentări particularizante care abundă în arta populară maramureşeană, suscitând pentru cercetarea de specialitate un interes aparte, am pus accent pe acelea din categoria celor zoomorfe şi simbolice care sunt stilizate în diverse modele şi forme fiind învestite de omul din popor cu diverse funcţii mito-simbolice: calul, câinele, lupul, berbecul. Am tratat mai pe larg diversele reprezentări şi motive ale şarpelui, animal puternic mitolozizat şi învestit şi el cu o serie de funcţii mito-simbolice. În studiul nostru am abordat cercetarea comparatistă procedând totodată la decodificarea simbolurilor pentru relevarea funcţiilor acestora. Ilustrarea motivelor şi reprezentărilor tratate am ilustrat-o cu imagini realizate de către noi în timpul cercetărilor de teren şi a arhivelor muzeale.

CUVINTE  CHEIE: motiv, reprezentare, cal, lup, şarpe, poartă.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X