Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

VIOREL CÂMPEAN, Biblioteca Judeţeană Satu Mare, viorel_campean@yahoo.com 

MARTA CORDEA,  Biblioteca Judeţeană Satu Mare, marticordea@yahoo.com

RÉSUMÉ: Notre article présente des aspects de la biographie et de l’œuvre de Ioan Eugeniu Cucu (1837–1870), á Tăşnad, adjoint à la Diète de Pest, mais aussi des informations sur sa famille. Son élection, en 1869, par le cercle électorale du Tăşnad, après que, depuis longtemps les Roumains de Salaj n’avaient pas eu un représentant au Peste, il a rapidement gagné la sympathie et la confiance de ses compatriotes à travers des activités vigoureuses dans les congrégations, les comtés, spécialement par l’art oratoire, l’éminence de l’esprit et la conduite franche et énergique. Ioan Eugeniu Cucu a tenu à la Diète de Pest de beaux discours politiques, en particulier dans le domaine de l’examen de la loi des nationalités, l’union de la Transylvanie avec la Hongrie et le Théâtre National Roumain. Pendant les années 1867–1868 a occupé le poste de comté à Supuru de Jos, où son père était pasteur et également archiprêtre. Membre de „Astra”, il s’est distingué dans la lutte pour obtenir des droits nationaux pour les Roumains de Sălaj, auprès de George Pop de Băseşti ou auprès de l’archiprêtre de Santău, le prêtre Vasile Pop. Il appartenait aussi au Club National Roumain, qui fonctionnait dans le cadre du programme de Timişoara, promouvant la politique nationale de la solidarité de tous les Roumains. La carrière politique du jeune député a pris fin prématurément, il est mort en 1870.

MOTS-CLÉS: Ioan Eugeniu Cucu, adjoint, Diète de Pest, Tăşnad, famille Cuc.

REZUMAT: Articolul nostru prezintă aspecte legate de biografia şi activitatea deputatului de Tăşnad în Dieta de la Pesta, Ioan Eugeniu Cucu (1837–1870), dar şi informaţii referitoare la familia sa. Fiind ales deputat în 1869 din partea cercului electoral al Tăşnadului, după ce de multă vreme românii din Sălaj nu avuseseră un reprezentant în Dieta pestană, acesta şi-a câştigat repede simpatia şi încrederea compatrioţilor săi, prin activitatea energică în congregaţiile comitatense, deosebita artă oratorică, eminenţa spiritului şi conduita lui francă şi energică. Ioan Eugeniu Cucu a ţinut în Dieta de la Pesta frumoase discursuri politice, îndeosebi în chestiunile revizuirii legii naţionalităţilor, a uniunii Transilvaniei cu Ungaria şi a teatrului naţional român. Pe parcursul anilor 1867 şi 1868 deţinea funcţia de jude cercual la Supuru de Jos, unde tatăl său era paroh şi, totodată, protopop. Membru al „Astrei”, s-a remarcat în lupta pentru obţinerea de drepturi naţionale pentru românii sălăjeni, alăturându-se eforturilor lui George Pop de Băseşti sau ale protopopului de Santău, preot Vasile Pop. Aparţinea clubului naţional român, care funcţionând sub deviza programului de la Timişoara, de a promova politica naţională a tuturor românilor, în solidaritate. Cariera politică a tânărului deputat s-a încheiat prea de timpuriu, acesta decedând în 1870.

CUVINTE CHEIE: Ioan Eugeniu Cucu, deputat, Dieta de la Pesta, Tăşnad, familia Cuc.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X