Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

 IULIU-MARIUS MORARIU, Masterand, Facultatea de Teologie Ortodoxă / Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai” din ClujNapoca. e-mail: maxim@radiorenasterea.ro

ABSTRACT: In this study, the author presents the way how is reflected the post-image of First Word War in the pages of Christian Culture review (the review edited by the Greekcatholic Metropolitan See of Blaj starting from 1911; the period seen is between 1919–1925). There are highlighted all the articles dedicated to the theme of the war, published in that period. There are also emphasised the attitudes about the war from other countries like France, Holland, Belgium or Deutschland, the attitude of the Pontifical See and other similar attitudes about the war, its damages, and is shown the way how the Romanian society from Transylvania, from other parts of Romania and from awesome, regenerated themselves after the conflagration. The most important attitudes of the state in social protection and for the help of the war orphans and hurt people, which are also presented in the pages of the review, are also analysed by the author. There is also presented the way how the representatives of Blaj institution tried to help the people who had to suffer after the conflagration.

KEYWORDS: pope, France, peace, alcohol, heroes.

REZUMAT: În acest studiu, autorul prezintă modul în care se reflectă imaginea post-factum a Primului Război Mondial, în pagilile revistei Cultura creştină (periodicul editat de către Mitropolia Greco-Catolică din Blaj începând cu anul 1911; perioada avută în vedere se plasează între anii 1911–1925). Sunt prezentate aici toate articolele dedicate războiului, publicate în acea perioadă. De asemenea, sunt înfăţişate atitudinile privitoare la război ale unor ţări precum Franţa, Olanda, Belgia sau Germania, atitudinea Sfântului Scaun şi alte atitudini similare cu privire la război, daunele lui şi este arătat modul în care societatea românească din Transilvania, din alte părţi ale României sau din străinătate, s-au regenerat după conflagraţie. Cele mai importante atitudini ale statului în ceea ce priveşte protecţia socială sau ajutorul orfanilor de război sau a răniţilor, care sunt de asemenea prezentate în paginile revistei, sunt şi ele analizate de către autor. De asemenea, este prezentat modul în care reprezentanţii instituţiei blăjene au încercat să ajute oamenii care au avut de suferit de pe urma conflagraţiei.

CUVINTE CHEIE: papa, Franţa, pace, alcool, eroi.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X