Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

MÉNESI BEÁTA, Doctoral Candidate, University of Oradea, Doctoral School in History; e-mail: menebea@yahoo.com

ABSTRACT: The ideological work and the defence of the purity of the communist Party’s political line were the most representative areas of activity for DGPT.  Its mission was to notice in the press “the distortions with discernment”, those of the political line of the party, the data and restrictive advertising objectives, as well as those being state secrets. In this work “full of responsibility” the DGPT censor had to be promptly and well-informed man on the general internal and external political line of the Party and of the State, on their ideological activity, their cultural and artistic life etc. Daily information with everything that was new in these sectors, knowledge of the Party’s policy, of Marxist-Leninist theory, throughness of the general knowledge, could be achieved only through different ways of professional development, systematic and continuous study.

KEYWORDS: censorship, censors, commissioners, improvement, qualification.

REZUMAT: Munca ideologică şi apărarea purităţii liniei politice a partidului comunist au fost cele mai reprezentative domenii în cadrul cărora DGPT îşi exercita activitatea. Misiunea ei era de a sesiza „cu discernământ denaturările” în presă a liniei politice a partidului, datele şi obiectivele restrictive publicităţii, precum şi cele care constituiau secrete de stat. În această muncă „plină de răspundere”, împuternicitul DGPT trebuia să fie omul informat operativ şi detaliat asupra liniei politice generale interne şi externe a partidului şi statului, activităţii ideologice, vieţii cultural-artistice etc. Informarea la zi cu tot ceea ce era nou în aceste sectoare, cunoaşterea politicii partidului, a teoriei marxist-leniniste, aprofundarea cunoştinţelor de cultură generală, nu se putea realiza decât prin diverse modalităţi de perfecţionare profesională, prin studiu sistematic şi continuu.

CUVINTE-CHEIE: cenzură, cenzori, împuterniciţi, perfecţionare, calificare.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X