Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

MIHAELA SABOU, Consilier superior la Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Sălaj

ABSTRACT: This study aims to highlight two female types that brought value to Sălaj contemporary society with their presence, knowing how to fulfill their purpose with discretion. Both Olivia Deleu and Olga Câmpeanu had inclination for arts, both of them having a passion for music which betrays two natures full of sensitivity and refinement. They are not two women that have been eclipsed by their life partners but rather boosted them by advising and supporting them unconditionally.

KEYWORDS: Olivia Deleu, Olga Cîmpeanu, music, piano, charity activities.

REZUMAT: Studiul de faţă îşi propună să scoată în evidenţă două tipologii feminine care prin prezenţa lor au valorizat societatea sălăjeană contemporană cu acestea, ştiind să-şi îndeplinească menirea cu discreţie. Atât Olivia Deleu cât şi Olga Câmpeanu au avut aplecare spre artă, ambele făcând o pasiune pentru muzică ceea ce trădează două firi pline de sensibilitate şi rafinament. Nu sunt sunt două femei care au fost eclipsate de partenerii lor de viaţă ci mai degrabă i-au potenţat pe aceştia sfătuindu-i şi sprijinindu-i necondiţionat.

CUVINTE CHEIE: Olivia Deleu, Olga Cîmpeanu, muzică, pian, acţiuni de caritate

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X