Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

CIPRIAN-MARIAN PORUMB-GHIURCO, Doctorand al Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie, email: ciprianporumbghiurco@gmail.com

ABSTRACT: The main purpose of this study is to emphasize the dynamics and factors that influenced the population of Salaj county between 1869 and 1941. The evolution of a population over a period, but also the changes in demographic volume between certain time intervals can be traced through censuses. Based on the censuses carried out between 1869–1941, this research aims to track the evolution of the population of the former Salaj County and the previous administrative units that formed it.

KEYWORDS: Sălaj, population dynamics, factors of influence, censuses, demography

REZUMAT: Scopul principal al acestui studiu este surprinderea dinamicii și a factorilor care au influențat populația din comitatul Sălaj între 1869 și 1941. Evoluția unei populații pe parcursul unei perioade, dar și schimbările de volum demografic între anumite intervale de timp pot fi urmărite cu ajutorul recensămintelor. Pe baza recensămintelor efectuate în intervalul 1869–1941, cercetarea de față își propune să urmărească evoluția în timp a efectivelor populației fostului comitat Sălaj și a unităților administrative anterioare care l-au format.

 CUVINTE-CHEIE: Sălaj, dinamica populației, factori de influență, recensăminte, demografie

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X