Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

GABRIEL MOISA, Prof. univ, dr. Universitatea din Oradea, email: gabimoisa@hotmail.com

ABSTRACT: The development of the cinema and television at a time when all social dimensions were severely controlled turns the film into a historical source, often questionable in terms of presenting the truth. The totalitarian propaganda did nothing but to distort to the extreme this type of historical source and to render it unusable. With very few exceptions, film and television productions distorted in varying degrees the presented realities. In Romania, as in other totalitarian states, both fiction and the documentary films were used as a historical source only on certain conditions. In fact, observing the film production, one can see how they were marked by the evolution of the regime’s censorship and political emphasis. Next we shall try to follow the evolution of the Romanian historical film during the communist regime, an extremely interesting and often favourable period for this category of films, through the ideological intrusion of the communist regime in this area and the way the communist regime interfered in this type of film production. The new Romanian new realities favoured by the events of 23 August, 1944 had negative consequences on the Romanian cinema. Along with other areas of the Romanian life, the cinema underwent several transformations as to comply with Romania’s new physiognomy.

KEYWORDS: Cinema, Propaganda, Ideology, History, Communism

REZUMAT: Dezvoltarea cinematografiei și a televiziunii într-un moment în care toate dimensiunile sociale au fost strict controlate transformă filmul într-o sursă istorică, adesea discutabilă în ceea ce privește prezentarea adevărului. Propaganda totalitară nu a făcut decât să distorsioneze la extrem acest tip de sursă istorică și să o facă inutilizabilă. Cu foarte puține excepții, producțiile de film și de televiziune au distorsionat în diferite grade realitățile prezentate. În România, ca și în alte state totalitare, ficțiunea și filmele documentare au fost folosite ca sursă istorică numai în anumite condiții. De fapt, observând producția de film, se poate vedea cum au fost marcate de evoluția cenzurii regimului și de accentul politic. Apoi vom încerca să urmărim evoluția filmului istoric românesc în timpul regimului comunist, o perioadă extrem de interesantă și adesea favorabilă pentru această categorie de filme, prin intruziunea ideologică a regimului comunist în acest domeniu și prin modul în care a intervenit regimul comunist acest tip de producție de film. Noile noi realități românești favorizate de evenimentele din 23 august 1944 au avut consecințe negative asupra cinematografiei românești. Împreună cu alte zone din viața românească, cinematografia a suferit mai multe transformări pentru a se conforma noii fizionomii a României.

 CUVINTE CHEIE: Cinema, Propaganda, Ideologie, Istorie, Comunism

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X