Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

EUGEN CRIHAN, Cercetător științific la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău

ABSTRACT: Following the soviet model, the romanian communist party started in the begining of its dominance a campain against the most valuable peasants, namely the chiaburi (the romanian name for the soviet kulaks). In doing that the communist party aimed to weak the resistance of the whole peasantry against its agricultural policies, which have as final goal the collectivisation. The communist press was among the main ideological weapons on this purpose. Therefore we believe that a paper upon the press campain in the 1950-s years may offer an image of the public hate that communism stimulated in order to destroy the chiaburi.

KEYWORDS: chiaburi, communist press, compulsory quotas (cote), propaganda, public hate

REZUMAT: Urmând modelul sovietic, partidul comunist român a declanșat la începuturile dominației sale o campanie împotriva celor mai valoroși țărani, a chiaburilor (numele românesc pentru kulacii sovietici). Acționând astfel, partidul comunist a urmărit să slăbească rezistența întregii țărănimi împotriva politicii sale agrare, care avea ca scop final colectivizarea. Presa comunistă a fost printre armele ideologice și propagandistice principale în această acțiune. De aceea credem că un studiu dedicat campaniei de presă din anii 1950 poate oferi o imagine a urii publice pe care comunismul a stimulat-o în vederea distrugerii chiaburilor.

CUVINTE CHEIE: chiaburi, presa comunistă, cote obligatorii, propaganda, ura publică

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X