Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

IOAN MARIA OROS, Amicala Bibliotecarilor & Bibliofililor din România, adresa de e-mail: ioan_maria_oros@yahoo.fr

RÉSUMÉ: Á l’heure anniversaire, l’auteur présente une synthèse sur les recherches des livres anciens et de l’histoire culturelle de Sălaj, comme s’en reflète dans les pages de l’annuaire du ce musée, Acta Mvsei Porolissensis, plus précisément, dans la section spéciale consacrée „Histoire de la Culture. Vieux livre. Personnalités”, mais aussi dans les autres publications scientifiques dans le pays. Après que se relève la contribution de précurseurs dans le domaine (A.  Papiu, I.  Ardeleanu-Senior, Gr. Mărcuș et autres), on présente le cadre institutionnel, créé d’après l’année 1975, qui a tenu l’activité proprement dite de la recherche et de la valorisation scientifique des collections d’anciennes livres roumaines et européennes existantes dans le comté Sălaj par des spécialistes de l’Office pour le Patrimoine Culturel National du district Sălaj et de la Bibliothèque Documentaire du CCD Zalău. Les réussites de la recherche sont illustrées à la fois par l’analyse des sujets d’articles et d’études publiés, et en mettant en évidence des collaborateurs prestigieux assister aux sessions annuelles de communications scientifiques, et leur impact positif sur la qualité de la recherche locale jusqu’à ce que les travaux et titres universitaires. Selon la situation, les questions sont vues par des graphiques. Rappelant également l’expérience les expositions intitulée „Icoane și cazanii”, l’auteur plaide pour la nécessité de poursuivre ce genre de valorisation culturel et éducatif du patrimoine mobil – vieux livre. En conclusion, l’auteur décrit les perspectives de la recherche locale dans le domaine et argumente l’imminence de sa remettre dans le cadre de l’institution muséale.

MOTS-CLÉS: livres anciens, l’histoire de la culture, Salaj, Acta Mvsei Porolissensis recherche sur le patrimoine mobile.

REZUMAT: La ceas aniversar, autorul prezintă o sinteză a cercetării cărții vechi și a istoriei culturii sălăjene, așa cum se reflectă aceasta în paginile anuarului muzeului, Acta Mvsei Porolissensis, mai precis, în cadrul secțiunii speciale Istoria culturii. Carte veche. Personalități, dar și în alte publicații științifice din țară. După relevarea contribuției precursorilor (Pr. A.  Papiu, I.  Ardeleanu-Senior, Gr. Mărcuș ș. a.) în domeniu, este prezentat cadrul instituțional, creat după 1975, în care s-a desfășurat propriu-zis activitatea de cercetare și valorificare științifică a colecțiilor de carte veche românească și europenă din județ, prin specialiștii din cadrul Oficiului de Patrimoniu și cei ai Bibliotecii Documentare a CCD Zalău. Succesele cercetării sunt ilustrate, atât prin analiza tematicii articolelor și studiilor consacrate, cât și prin evidențierea colaboratorilor de prestigiu, prezenți la sesiunile anuale de comunicări științifice, și a impactului pozitiv al acestora asupra calității cercetărilor locale, până la încununarea cu lucrări și titluri academice. În funcție de situație, aspectele prezentate sunt vizualizate prin intermediul unor reprezentări grafice. De asemenea, rememorând experiența expozițională „Icoane și Cazanii”, autorul pledează pentru necesitatea continuării acestui gen de valorificare culturală și educativă a patrimoniului mobil – carte veche. În încheiere, autorul schițează perspectivele cercetării locale în domeniu și argumentează iminența repunerii acesteia în cadrul instituției muzeale.

CUVINTE-CHEIE: carte veche, istoria culturii, Sălaj, Acta Mvsei Porolissensis, cercetarea patrimoniului mobil.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X