Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

OLIMPIA MUREȘAN, Muzeograf I A, Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău; email: piamuresan35@yahoo.com

ABSTRACT: Within the women’s traditional clothing, the shirt was always the main piece. In Salaj, it is known under the name of „spacel”. Only the men’s traditional outfit has the actual word „shirt” in it. Using different quantities of fabric (home woven, from hemp and cotton), different decoration themes and procedures, the shirts from Salaj are very distinct. The shirt holds the old tradition in it. The decorations emphasize the differences of age and social status. They also accentuate the occasions for which the shirts are worn. They define the ornamental composition of the entire folk costume. The rest of the pieces have to match the shirt, according to age, ornaments and colour range. The traditional women’s shirt from Salaj stands out through its simplicity, its bright colours and decoration themes full of lyricism. The main aesthetic feature of the shirt is not its beauty, but the energy given by all the shapes and colours reflected in clear and systematic structures. The woman, in her instinctive creations, transforms the amorphous into something simple, that lasts for ages, in order to dominate life itself. A large amount of decoration themes sewn on the traditional shirts for women were geometric, being conditioned by the used technique. But the colour range allowed large gaps, fit for the liking and the colour traditions of each and every region.

KEYWORDS: Women`s shirt, decorative motifs, floral symbols, geometric symbols, port of Sălaj county

REZUMAT: În cadrul portului femeiesc tradiţional, cămaşa a constituit întotdeauna piesa principală. În Sălaj este cunoscută sub denumirea de spăcel, denumirea de cămașă era atribuită doar cămăşii bărbăteşti. Utilizând diverse cantităţi de pânză (ţesută în gospodărie din cânepă şi bumbac), tehnici şi motive decorative diferite, cămăşile din Sălaj prezintă o mare diversitate. Ea păstrează vechea tradiţie, prin decorare subliniază diferenţele de vârstă, ocazii şi stare socială şi determină compoziţia ornamentală a costumului, restul pieselor asociindu-se cu cămaşa, cu care trebuie să se acorde ca vârstă, ornamentică, cromatică. Cămaşa tradiţională femeiască din Sălaj se remarcă prin simplitate, optimismul strălucirii cromatice, prin decorativisme pline de lirism. Caracterul estetic predominant nu este atât frumuseţea cât vitalitatea formelor şi culorilor, reflectat în structuri clare şi sistematice. Femeia, prin ceea ce creează în mod instinctiv, preface amorful în ceva simplu, dăinuitor, în scopul de a stăpâni viaţa. Dacă o mare parte a motivele cusute pe cămăşile femeieşti au fost geometrice, întrucât erau determinate de specificul tehnicii utilizate, în schimb cromatica a permis diferenţieri pronunţate, corespunzătoare gustului şi tradiţiilor coloristice specifice fiecărei zone în parte.

CUVINTE  CHEIE: Cămaşă femeiască, motive decorative, simboluri florale, simboluri geometrice, port sălăjean

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X