Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

IONELA SIMONA MIRCEA, Muzeograf, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; email: ionelasimonamircea1966@yahoo.com

ABSTRACT: The coronation of King Ferdinand I and Queen Maria in Alba Iulia on October 15, 1922, as sovereigns of Great Romania, symbolically marked the unification of Romanian territories under one scepter, while at the same time ensuring the international prestige of the country. The event also marked the history of the city, which represented the place where, in 1600, Michael the Brave proclaimed the union of Wallachia, Transylvania and Moldavia, forming the first Great Romania in history, but a Great Romania that failed to last for more than a year and which would disappear in 1601. The local time press offers interesting, detailed information on the preparation of the event by building a Cathedral of Coronation between 1921–1922, by carrying out extensive works of city planning under the coordination of a team set up for it in Bucharest and Alba Iulia, by organizing a celebration and the establishment of a ceremony and a coronation protocol. The press information is complemented by photographic images from public collections (Alba Iulia Union National Museum, National History Museum of Romania, Bucharest, Cotroceni National Museum Bucharest) and private (Illustrated postal collection of collector Remus Baciu from Alba Iulia and collection illustrated postcard of the collector Cristian Florin Bota from Teiuş).

 KEYWORDS: Alba Iulia, 1922, Coronation Church, Coronation, Royal

REZUMAT: Încoronarea regelui Ferdinand I și a reginei Maria la Alba Iulia, la 15 octombrie 1922, ca suverani ai României Mari, a marcat simbolic unirea teritoriilor românești sub un singur sceptru asigurând, în același timp, creșterea prestigiului țării la nivel internațional. Evenimentul a marcat definitiv și istoria orașului care reprezenta locul în care, la 1600, Mihai Viteazul proclamase unirea Ţării Româneşti, Ardealului şi a Moldovei formând prima Românie Mare în istorie, dar o Românie Mare care nu a reuşit să se menţină mai mult de un an şi care avea să dispară în 1601. Presa locală a timpului oferă informații interesante, de detaliu, privind pregătirea evenimentului prin construirea unei Catedrale a Încoronării între 1921–1922, prin derularea unor lucrări ample de amenajări a orașului sub coordonarea unei echipe constituite pentru aceasta la București și la Alba Iulia, prin organizarea unei serbări și stabilirea unui ceremonial și al unui protocol al încoronării. Înformațiile din presă sunt completate cu imagini fotografice din colecții publice (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Muzeul Național de Istorie a României București, Muzeul Național Cotroceni București) și private (colecția de carte poștală ilustrată a colecționarului Remus Baciu din Alba Iulia și colecția de carte poștală ilustrată a colecționarului Cristian Florin Bota din Teiuș).

CUVINTE  CHEIE: Alba Iulia, 1922, Biserica de încoronare, încoronare, regalitate

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X