Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

ALEXANDRU NICOLAESCU, Cercetător științific III la Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Academia Română, nicolaescu@icsusib.com

ABSTRACT: The present research is based on the actions that Transylvanian Association for Romanian Literature and the Romanian People’s Culture in developing the Romanian co-operative system in the inter-Carpathian province. I focused on the 1900–1914 period because it represents the time during which the most important Romanian cultural society was actively involved in this endeavour. To follow the course of the events I have briefly present some information about the cooperative movement. I did not stop over the theoretical issues because they have already been studied. I also briefly described the emergence of the Association’s economic section, organism which has dealt with this researched phenomenon. The implemented activity through popular, agronomist and cooperative lecturers, with a stronger emphasis on the latter, was not eluded either.

KEYWORDS: Astra, Transylvania, cooperative, agriculture, cultural propaganda

REZUMAT: Cercetarea de față se axează pe acțiunile întreprinse de Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român în dezvoltarea sistemului cooperatist românesc din provincia intracarpatică. Ne-am focalizat pe intervalul 1900–1914 pentru că reprezintă perioada în care cea mai importantă societate culturală românească din Transilvania s-a implicat activ în acest demers. Pentru a urma firul evenimentelor, am prezentat pe scurt câteva informații despre mișcarea cooperatistă, neoprindu-ne asupra problemelor teoretice, pentru că acestea au mai fost studiate. De asemenea, am descris pe scurt apariția secțiunii economice a Asociațiunii, organism care s-a ocupat în mod special de fenomenul cercetat. Activitatea implementată cu ajutorul prelegerilor populare a conferențiarilor agronom și cooperatist, cu un accent mai pregnant asupra ultimului, nu a fost nici ea eludată.

CUVINTE CHEIE: Astra, Transilvania, cooperație, agricultură, propagandă culturală

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X