Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

PETRE DIN, Mârşa Technological High School and „Gheorghe Lazăr” Academic High School Avrig; E-mail: petre_din@yahoo.com

ABSTRACT: 1918 meant the total concentration of resources for the armaments production, the systematic exploitation of occupied territories, the streamlining of food resources, the catastrophic increasing of the mortality rate of young men in the Warring States, the galloping rise of inflation and the dramatic deterioration of living conditions in the states that formed the Central Powers, due to the naval blockade imposed by England. The Treaty of Brest-Litovsk signed on March 3, 1918 and the Treaty of Bucharest signed on May 7, 1918 offered Germany the direct control of Romanian wheat and oil, thus helping to increase its morale. The ending of the war in the Eastern part allowed Ludendorff to transfer troops and arms to the Western Front, hoping to gain victory over the Franco-British ones until the massive involvement of the Americans in the war. Although the Germans were successful in the spring of 1918, the Franco-British armies’ strength has not brought them the decisive victory. The involvement of the US troops on the Franco-British side, the counteroffensive of the Allies led by the General Foch, in conjunction with the call for the truce by the Bulgarian, Turkish and Austro-Hungarian troops, finally determined also the acceptance of the truce by Germany on 11 November 1918, this event signifying the end of the First World War.

KEYWORDS: Austro-Ungarian, collective mentality, Central Powers, November 1918, Germany

REZUMAT: Anul 1918 a însemnat concentrarea totală a resurselor pentru producţia de armament, exploatarea sistematică a teritoriilor ocupate, raţionalizarea resurselor de alimente, creşterea catastrofală a ratei mortalităţii la tinerii bărbaţi în statele beligerante, creşterea galopantă a inflaţiei şi deteriorarea dramatică a condiţiilor de viaţă în statele ce alcătuiau Puterile Centrale, datorită blocadei navale impusă de Anglia. Tratatul de la Brest-Litovsk semnat pe 3 martie 1918 şi Tratatul de la Bucureşti din 7 mai 1918 oferea Germaniei controlul direct asupra grâului şi petrolului românesc, contribuind astfel la ridicarea moralului acesteia. Închierea războiului din est i-a permis lui Ludendorff să transfere trupe şi armament spre Frontul de Vest sperând să obţină victoria asupra franco-englezilor până la implicarea masivă a americanilor în război. Chiar dacă germanii au obţinut succese în primăvara anului 1918, rezistenţa armatelor franco-engleze nu a adus acestora victoria decisivă. Implicarea trupelor americane de partea francoenglezilor, contraofensiva Aliaţilor conduşi de generalul Foch, coroborat cu solicitarea armistiţiului de către trupele bulgare, turceşti şi austro-ungare a determinat în final şi acceptarea armistiţiului de către Germania la 11 noiembrie 1918, acest eveniment semnificând sfârşitul Primului Război Mondial.

CUVINTE CHEIE: Austro-Ungaria, mentalitatea colectivă, Puterile Centrale, noiembrie 1918, Germania

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X