ASPECTE PRIVIND CONTRIBUȚIA MATERIALĂ A FĂGĂRĂȘENILOR ÎN MARELE RĂZBOI / ASPECTS REGARDING THE MATERIAL CONTRIBUTION OF THE CITIZENS FROM FĂGĂRAȘ IN THE GREAT WAR

Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXIX/2017

CONSTANTIN BĂJENARU, Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat” – Făgăraș, jud. Brașov, bjnrcosti@yahoo.com.

ABSTRACT: The Great War – as others from the modern era – also represented a complex political-economic phenomenon which grasped societies entirely in its whirlpool, frequently reaching limit situation which generated facts, attitudes and reaction which hadn’t reported only to occurrences, but also to mentalities, education and others. In this context enrolled the numerous material contributions of the people in Ardeal (indifferent of ethnicity or confessions), therefore implicitly those of the inhabitants of Făgăraș County who had to participate alongside with the other people from Transylvania, willingly or unwillingly, to the enormous effort to sustain the war by the bicephalous Austro-Hungarian Empire. This topic approaches the contribution almost on the entirety of its manifestations through more than four years of war.

 KEYWORDS: Great War, material contributions, requisitions, war loans, Făgăraș County.

REZUMAT: Marele Război – ca și altele din epoca modernă –, a reprezentat și un fenomen politico-economic complex, care a acaparat în vâltoarea sa societățile în întregime, ajungându-se frecvent în situaţii limită ce au generat fapte, atitudini și reacţii care nu s-au mai raportat doar la evenimențial, ci și la mentalităţi, educație ș.a. În acest context se înscriu și numeroasele contribuții materiale ale ardelenilor (indiferent de etnie sau confesiune), deci implicit și ale locuitorilor din comitatul Făgăraș, care au trebuit să participe alături de ceilalți transilvăneni, voit sau nevoit, la uriașul efort pentru susținerea războiului de către Imperiul bicefal austro-ungar. Tema punctează acest aport aproape în integralitatea manifestărilor sale din cei peste patru ani de război.

CUVINTE  CHEIE: Marele Război, contribuții materiale, rechiziții, împrumuturi de război, comitatul Făgăraș

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X