ACTA MVSEI POROLISSENSIS vol. XXXVIII/2016 

MARIANA EGRI, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca; marianaegri@yahoo.com

SUMMARY: Archaeological investigations carried out in several early Roman provincial cemeteries from Pannonia identified a series of funerary inventories which include weapons and other categories of military equipment having various origins. The presence of weaponry in these provincial funerary contexts was previously discussed mostly from the perspective of the enrolment of some indigenous men in Roman auxiliary troops immediately after the establishing of the new province. The article is proposing a more nuanced interpretative model, using some case-studies and bringing into discussion the social and cultural significance of this category of artefacts in the local context and their role in the construction and reiteration of individual and collective identity at the end of the Late Iron Age and the beginning of the Roman provincial period.

KEYWORDS: Pannonia, Roman weapons, indigenous weapons, graves, tradition

REZUMAT: Cercetările arheologice efectuate în ultimele decenii într-o serie de necropole provinciale timpurii din Pannonia au identificat o serie de inventare funerare care includ piese de armament ofensiv şi defensiv cu origini diverse. Anterior, prezenţa acestor arme în contexte funerare provinciale a fost discutată mai ales din perspectiva înrolării unor membri ai populaţiilor locale în trupele auxiliare romane după înfiinţarea provinciei. Prin urmare, articolul de faţă propune un model interpretativ mai nuanţat, pe baza unor studii de caz, care ia în considerare semnificaţiile sociale şi culturale ale acestor categorii de artefacte în context local, precum şi rolul acestora în exprimarea identităţii individuale şi colective la sfârşitul celei de-a doua epoci a fierului, dar şi la începutul perioadei provinciale.

CUVINTE-CHEIE: Pannonia, arme romane, arme locale, morminte, tradiţie

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X