ACTA MVSEI POROLISSENSIS vol. XXXVIII/2016 

DAN BĂCUEȚ-CRIȘAN, Muzeul Județean de Istorie și Artă-Zalău, bacuetz@yahoo.com

ABSTRACT: The artifacts presented in this paper were discovered in the „Corlate” area of the modern town of Nușfalău, to the north-east of the village, on the left side of the Corlate Valley. In 2010 the owners of a private bed and breakfast situated in this location wanted to extend their investment to the right side of a stream in the Corlate Valley; thus, archaeological surveys were carried out. These surveys, in several areas (marked with the letters A, B, C, D, F, see figure 4) situated around the original complex (the B&B and two fishing pools), resulted in the discovery of pottery fragments and nine metallic artifacts (8 made out of bronze, and 1 made out of iron). The artifacts discovered at this site can be placed within a rather broad chronological framework (7th century/ 2nd half of the 7th century – early/first half of the 9th century); thus, throughout the middle horizon (670–710/720) and later horizon (710/720–810/830) of the Avar Khaganate. Unfortunately, there is no clear information or pieces of evidence regarding the exact character of the settlement of Nușfalău “Corlate” (1. Cemetery, 2. Settlement, 3. Cemetery and Settlement). This image would definitely change if a full archaeological investigation was carried out, potentially revealing more information about this site.

KEYWORDS: vestiges, pottery, surface researches, Avar Age, metallic artifacts.

REZUMAT: Artefactele pe care le prezentăm în aceste rânduri au fost descoperite în hotarul localității Nușfalău, în zona numită „Corlate”, zonă situată la nord-est de localitate, pe partea stângă a văii Corlate. În anul 2010 proprietarii pensiunii situată în această locație pe partea dreaptă a unui afluent al văii Corlate au dorit extinderea suprafeței investiției fapt ce a impus efectuarea unor cercetări de suprafață pentru a verifica dacă există vestigii arheologice în zonă. În urma acestor cercetări de suprafață, în mai multe zone (notate cu literele A, B, C, D, F, vezi fig. 4) situate în jurul investiției deja finalizate (pensiunea și cele 2 bazine de pescuit) au fost descoperite fragmente ceramice și 9 artefacte metalice (8 din bronz și 1 din fier). Artefactele descoperite aici sunt plasabile într-un segment cronologic destul de larg (sec. VII/a doua jumătate asec. VII – începutul sec. IX/prima jumătate), adică pe parcursul orizontului mijlociu (670–710/720 și târziu (710/720– 810/830) al Epocii Avare. Date clare privind caracterul sitului (1. cimitir, 2. așezare, 3. cimitir și așezare) de la Nușfalău „Corlate” nu vom putea avea decât în urma unor săpături arheologice care să completeze puținele informații de care dispunem acum despre acest obiectiv.

CUVINTE-CHEIE: vestigii, ceramică, cercetări de suprafață, Epoca Avară, artefacte metalice.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X