ACTA MVSEI POROLISSENSIS vol. XXXVIII/2016 

OCTAVIAN MUNTEANU, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău; ocmunteanu@gmail.com

ABSTRACT: During the research from the precinct of the Getae fortification of Horodca Mică (Hâncești District, Moldova) was discovered a “deposit” of iron objects consisting of 11 pieces. Among them, a special attention deserves a small Winged ax (Ärmchenbeile) for which we don’t know yet analogies in the interfluves of the Prut and Dniester Rivers. It should be noted that there are neither clear analogies corresponding to this chronological segment in the entire Carpathian-Danubian-Pontic territory. There are, however, several copies whose discovery, even uncertain, could, with a sufficient doze of reserve, be chronologically dated to the second stage of the Iron Age. Equally true is the fact that beyond the discoveries of axes with wings in uncertain conditions, we have enough cases of discoveries that can be dated with certainty with the first stage of the Iron Age (both in the Carpathian-Danubian-Pontic space and in larger territories). This situation has led to multiple debates, which often inclined to assign all discoveries of this kind to the Hallstatt, hypothesis that is being challenged by the discovery of Horodca Mică. No less discussed is the functional aspect of this type of artifact, which prompted us to address this issue through the context of discoveries made.

 KEYWORDS: iron ax (Ärmchenbeile); fortification; weapons; tools; iron age.

REZUMAT: În perioada cercetărilor din incinta fortificației getice Horodca Mică (raionul Hâncești, Moldova) a fost descoperit un „depozit” de obiecte de fier, constituit din 11 piese. Printre ele, o atenție mai specială o merită un toporaș cu aripioare (Ärmchenbeile/Winged ax) pentru care nu cunoaștem deocamdată analogii în spațiul dintre Prut și Nistru. De luat în seamă că nici pentru teritoriul carpatodanubiano-pontic privit în întregime, analogiile care ar corespunde segmentului cronologic respectiv nu prea au fost clar stabilite. Există, totuși, câteva exemplare ale căror descoperiri, chiar dacă nu oferă certitudini, ar fi putut, cu o doză suficientă de rezervă, să fie raportate la perioada celei de a doua epoci a fierului. Tot atât de adevărat este faptul, că dincolo de descoperirile toporașelor cu aripioare în condiții incerte, avem suficiente cazuri de descoperiri care pot fi încadrate foarte sigur în perioada primei epoci a fierului (atît în spațiul carpato-danubiano-pontic, cît și în teritorii mai extinse). O astfel de situație a dus la multiple polemici, care, de cele mai multe ori, înclinau spre a atribui toate descoperirile de acest fel perioadei hallstattiene, constatare contestată de descoperirea de la Horodca Mică. Nu mai puțin discutat este și aspectul funcțional al respectivului tip de artefact, ceea ce ne-a determinat să abordăm acest subiect prin prisma contextului descoperirilor realizate.

CUVINTE-CHEIE: toporaș de fier cu aripioare (Ärmchenbeile); fortificație, arme, unelte, epoca fierului.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X