ACTA MVSEI POROLISSENSIS vol. XXXVIII/2016 

AUREL RUSTOIU, Romanian Academy – Cluj-Napoca Branch, Institute of Archaeology and History of Art; email: aurelrustoiu@yahoo.com

ABSTRACT: The La Tène ‘standard’ panoply of weapons consists of a long sword, a spear and a shield. The panoplies of weapons from temperate Europe are frequently accompanied by knives (known as Hiebmesser in German literature) having a typically La Tène shape, while similar panoplies dated to the same period from the northern Balkans, Lower Danube region and Transylvania contain curved daggers known as sica. Their association with weapons in some funerary inventories led to their identification as battle instruments. However, the analysis of their contexts of discovery points to a different functionality. The slashing knives were used by the ‘organizers’ of collective banquets to slice and debone the meat, and were seen as symbols of status. The case of the curved daggers of sica type is completely different. A series of archaeological contexts, the morphology and decoration, and archaeological, historical and ethnographic analogies indicate that sica was more likely a sacrificial instrument. Thus, it can be presumed that the elites from the northern Balkans and the north of the Lower Danube, whose identity and social function were publicly expressed through the La Tène panoplies of weapons, also performed ritual functions. Their perception as “ethnic” weapons belonging to the defeated population, promoted by Trajan’s Column, probably appeared due to their role as status symbol in the society of pre-Roman Dacia.

KEYWORDS: La Tène, weapons, slashing knives, curved daggers, Dacia.

REZUMAT: Panoplia de arme „standard” de tip La Tène este formată dintr-o spadă lungă, o lance şi un scut. Panopliile de arme din Europa temperată sunt însoţite frecvent de cuţite având o formă specifică culturii La Tène (denumite Hiebmesser în literatura germană), în timp ce panopliile similare de la sfârşitul epocii fierului din zona nord-balcanică, de la Dunărea de Jos şi din Transilvania au în componenţă pumnale curbe denumite sica. Asocierea cuţitelor menţionate cu arme în cadrul unor inventare funerare a condus spre ideea că ele reprezintă la rândul lor instrumente de luptă. Analiza contextelor de descoperire a relevat însă altă funcţionalitate. Cuţitele de lovit au constituit instrumente pentru tranşarea şi dezosarea cărnii, fiind utilizate în banchete colective de către „organizatori” ca simboluri de statut. Cu totul altfel stau lucrurile cu cuţitele curbe de tip sica. O serie de contexte arheologice, morfologia şi ornamentica pieselor, analogiile arheologice, istorice şi etnografice, indică faptul că sica a constituit mai degrabă un instrument pentru săvârşirea sacrificiilor. În acest caz putem presupune că elita războinică nord-balcanică şi nord-dunăreană, a cărei identitate şi funcţie socială era exprimată public prin panoplii de arme de tip La Tène, a exercitat şi funcţii rituale. Imaginea de arme „etnice”, aparţinând poporului învins, pe care a promovat-o Columna traiană se datorează probabil rolului de status simbol pe care l-au jucat obiectele respective în societatea Daciei preromane.

CUVINTE-CHEIE: La Tène, arme, cuţite de lovit, pumnale curbe, Dacia

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X