ACTA MVSEI POROLISSENSIS vol. XXXVIII/2016 

DAN MATEI, Cercetător independent, Cluj-Napoca; e-mail: danmatei_mail@yahoo.com.

ABSTRACT. Within our work entitled The reuse of the former camps from the province of Dacia in the post-Roman times – issues of the research. I, we will deal issues regarding a problematic which was scarcely approached – in amplitude and depth – both in the field research and historical writing. The available informational block for the castra of the former province of Dacia regarding the problematic, the possibilities for reuse of the camp structures according to the building material and the conservation state of these structures at different chronological levels throughout the centuries, aspects of the reuse of the surface or structures of the castra by the Romanic population, the bearers of the Sântana de Mureş-Černjachov culture and in the Middle Ages, are some of the issues which will be discussed in this first part of the work. We have proposed here also a variant of an approach model for the proper phenomenon of camp structures reuse in post-Roman times.

KEYWORDS: Dacia, Roman province, evacuation, the emperor Aurelianus, abandoned castra, post-Roman times, camp structures, reuse, Romanic population, Migration Period, Middle Ages, proposal, approach model, reuse phenomenon.

REZUMAT. În cuprinsul lucrării noastre, vom trata chestiuni care privesc o problematică ce a fost insuficient de amplu şi profund abordată atât în cercetarea de teren cât şi în scrisul istoric. Blocul informaţional disponibil pentru castra ale fostei provincii Dacia în ceea ce priveşte problematica, posibilităţile reutilizării structurilor castrense potrivit materialului de construcţie şi stării de conservare a acestor structuri la diferite paliere cronologice de-a lungul veacurilor, aspecte ale reutilizării suprafeţelor ori structurilor castrense de către populaţia romanică, purtători ai culturii Sântana de Mureş-Černjachov şi în Evul Mediu, sunt unele dintre chestiunile ce vor fi discutate în această primă parte a lucrării. Am propus aici şi o variantă a unui model de abordare al fenomenului propriu-zis a reutilizării structurilor castrense în epocile postromane.

CUVINTE-CHEIE: Dacia, provincie romană, evacuare, împăratul Aurelianus, castra abandonate, timpuri postromane, structuri castrense, reutilizare, populaţie romanică, epoca migraţiilor, Evul Mediu, propunere, variantă tratare, fenomen reutilizare.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X