ACTA MVSEI POROLISSENSIS vol. XXXVIII/2016 

ANAMARIA ELEKES, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, carstea_r@yahoo.com

REZUMAT: Lucrarea prezintă restaurarea a două piese ceramice descoperite la Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj. Ambele piese au parcurs în cadrul procesului de restaurare etape precum: observaţii macro şi microscopice, intervenţii mecanice şi chimice pentru înlăturarea depunerilor, operaţiuni de completare a zonelor lipsă, refacerea decorului. Important de reţinut este şi faptul că fiecare piesă este un caz aparte şi că nu există un tratament universal de restaurare-conservare a obiectelor ceramice.

CUVINTE-CHEIE: restaurare ceramică, Şimleu Silvaniei, kantharos, strachină, conservare.

SUMMARY: The article gives a talk about the restoration of two ceramic pots found at Şimleu Silvaniei, Sălaj County. Both artifacts included along the restoration process, phases like: macro – and microscopic observations, mechanical and chemical procedures, removing deposits, fill the missing areas and restoration of the pattern. It is important to mention that each artifact is unique and there is no panacea for the restauration-conservation of all the pottery.

KEYWORDS: pottery restoration, Şimleu Silvaniei, kantharos, bowl, conservation.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X