ACTA MVSEI POROLISSENSIS vol. XXXVIII/2016 

MIHAI DUNCA, Universitatea Babeș-Bolyai, mihai_dunca@yahoo.com  

ABSTRACT: The neolithic community of the “Corău” site illustrates the highest developement of the polished stone industry in Romania with more then 2000 discoveries both in Bihor county but mostly in Sălaj county, where parts of the site spred. All fases of processing, from the raw material until the finished stone tools were found. Most polished stone tools come from the habitation layer but no special arrangement indicates the existence of workshops. Almost all dwellings have polished stone inventory but we can’t argue they were workshops. In the best case some of them were dwellings with high intensity of stone processing. This activity seems to had been a part time one done by most men in the community along with the subsistence activities as etnographic analogies show.

KEYWORDS: workshop, dwelling, context, seriation, neolithic economy

REZUMAT: Comunitatea neolitică de la „Corău” ilustrează cea mai mare dezvoltare a industriei pietrei șlefuite din România cu peste 2000 de exemplare descoperite atât în partea bihoreană dar mai ales în cea sălăjeană a sitului. Toate etapele prelucrării, de la materia primă până la piesele finite au fost surprinse. Cea mai mare parte a utilajului litic șlefuit provine din nivelul de locuire, dar nici o amenajare specială nu indică existența unor ateliere. Aproape toate locuințele au inventar litic șlefuit dar nu putem susține că erau ateliere, cel mult fiind vorba uneori despre locuințe cu o prelucrare intensă a pietrei șlefuite. Acestă activitate pare să fi fost una limitată ca și timp alocat, fiind practicată de majoritatea bărbaților alături de alte activități de subzistență, după cum sugerează și analogiile etnografice.

CUVINTE-CHEIE: atelier, locuință, context, înseriere, economie neolitică

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X