ACTA MVSEI POROLISSENSIS vol. XXXVIII/2016 

DAN CULIC, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, danculic@gmail.com

ABSTRACT: When talking about modern day Sălaj county, with its patrimony of ecclesiastical monuments, the general and correct perception, is that the county is very rich in well-preserved wooden churches. These architectural wonders, most of them dating to the 18th and 19th centuries, are generally the subject of ethnographical studies, and less the focus of art historians. But the large category of ecclesiastical monuments also covers another type of architectural heritage, the medieval and early modern stone or brick wall churches constructed by Catholics and Protestants. There are still many such churches in Sălaj county that still stand and are in use. Not all medieval churches have survived, however, and several such churches have been discovered in the county. There are parish churches that faded away along with their perished villages, churches that belonged to forgotten medieval monasteries, or churches that were rebuilt from the ground up in modern times.

KEYWORDS: ruins, medieval churches, medieval cemetery, perished medieval villages, medieval monasteries.

REZUMAT: Când vorbim azi de județul Sălaj cu zestrea sa de monumente ecleziastice, percepția generală este cea de areal al bisericilor de lemn. Articolul abordează însă o altă categorie de monumente ecleziastice, cea a bisericilor medievale și premoderne dispărute. Au fost identificate până în prezent nu mai puțin de șapte biserici dispărute. Dintre acestea unele au fost biserici ale unor mănăstiri, precum Sfânta Margareta de pe Meseș și ruina din satul Cheud. Altele au fost biserici parohiale care au pierit împreună cu satele lor, cum sunt cele din vetrele satelor dispărute Sándorhaza și Bőnye sau se ascund sub temeliile actualelor locașuri de cult, precum biserica Reformată din Zalău sau cea din Șamșud. O situație aparte apare în cazul bisericii dispărute din hotarul satului Pericei, unde biserica veche a fost demolată, fiind construită una nouă în altă parte a satului. CUVINTE-CHEIE: ruine, biserici medievale, cimitire medievale, sate medievale dispărute, mănăstiri medievale.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X