ACTA MVSEI POROLISSENSIS vol. XXXVIII/2016 

IOAN CRIȘAN, Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, crisanioancris@gmail.com

ABSTRACT: During the year 2016 came into custody at the Ţării Crişurilor Museum in Oradea and later in its collections archaeological materials recovered by a citizen after the recreation activity of metals detection. The discoveries were made near the sylvan canton in the forest Mihiş, near Leş, Nojorid commune, Bihor County. The material, heterogeneous, consists of metal and ceramic artifacts in fragmentary condition, belonging to the medieval era. In the present issue they presented the medieval findings, dated the 11th–17th centuries.

KEYWORDS: archaeological materials, metals detection, heterogeneous, medieval era

REZUMAT: La începutul anului 2016 a intrat în custodie la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea şi ulterior în colecţiile sale material arheologic colectat de un cetăţean în urma activităţii recreative de detecţie de metale. Descoperirile au fost făcute în apropierea cantonului silvic din pădurea Mihiş de lîngă Leş, comuna Nojorid, judeţul Bihor. Materialul, eterogen, constă din artefacte din metal şi ceramică în stare fragmentară, aparţinând epocii medievale. În articolul de faţă sunt prezentate, numai descoperirile medievale, databile în secolele XI-XVII.

CUVINTE-CHEIE: material arheologic, detecţie de metale, eterogen, epoca medievală

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X