ACTA MVSEI POROLISSENSIS vol. XXXVIII/2016 

SILVIU OȚA, Muzeul Național de Istorie a României, silviuota@yahoo.com

ABSTRACT: Between the fall of the Second Avar Khaganate, at the beginning of the 9th century and the arrival of the Hungarians and their satellites in the 30’s of the 10th century, the local society from the area between Mureș and Tisza rivers, the Danube and the Carpathians experienced some significant social and political changes. Both written sources and numismatic or archaeological information were taken into account and corroborated in order to identify some possible centres of power and local elites, and to detect their specific features too. Some changes which can be registered especially when analyzing the funerary discoveries took place starting with the fourth decade of the 10th century, due to the penetration, even if sporadic, of some groups of population from Pannonia into the plains areas of the Banat. The above mentioned changes indicate the emergence of new local elite with rather military character. The eastern mountain region, belonging to the First Bulgarian Czardom, did not experience major changes, at least from this point of view.

KEYWORDS: settlements, cemetery, jewelries, fortifications, weapons, pottery.

REZUMAT: Între căderea celui de-al doilea khaganat avar, la începutul secolului al IX-lea, și pătrunderea ungurilor și a sateliților lor în anii ’30 ai secolului al X-lea, societatea locală din spațiul cuprins între Mureș-Tisa Dunăre și Munții Carpați a cunoscut câteva transformări sociale și politice relativ importante. Pentru abordarea acestui subiect am avut în vedere atât informația scrisă, cea numismatică și cea arheologică. Coroborarea lor duce la identificarea unor posibile centre de putere și elite locale, precum și la identificarea specificului lor. Din deceniul al patrulea al secolului al X-lea, prin pătrunderea fie și sporadică a unor grupe de populație dinspre Pannonia în zona de câmpie a Banatului, au avut loc unele transformări, identificabile în special la nivelul descoperirilor funerare, care indică apariția unei noi elite locale al cărei caracter este mai degrabă unul militar. În spațiul montan din estul regiunii, aparținător primului Țarat Bulgar, nu a suferit transformări importante din acest punct de vedere.

CUVINTE-CHEIE: așezări, necropole, podoabe, fortificații, arme, ceramică

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X