ACTA MVSEI POROLISSENSIS vol. XXXVIII/2016 

SORIN NEMETI, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai; e-mail: sorinnemeti@yahoo.com

ABSTRACT: The paper springs from the problem of inscriptions attesting officers from the legio III Italica in Dacia, whose presence is explained by I. Piso by the socalled knock-on effect and dated during the reign of the emperor Caracalla. There are several moments when the legion from Castra Regina may have taken part in the military events near Dacia, one of them being during the time of Commodus, at the end of the Marcommanic Wars, in the context of the expeditio Burica (mentioned in CIL III 5937). Other documents are available, like a papyrus containing a fragment from Acta Senatus (ChLA IV 268) and a fragment from Cassius Dio’s work (Dio LXXII. 3.1) preserved in the Excerpta Ursiniana de legationibus gentium (68). The fragment talks about the peace treaties with the Buri, the neighboring Dacians, and some barbarians called «the others». In Romanian literature, the fragment was erroneously translated and understood, the result being the fact that Buri, a Germanic people inhabiting the region of Barbaricum beyond the Danube, near the province of Pannonia, were perceived as having been present on the North-Western Dacian border, to a depth of forty stades. The new translation shows that «the other» (probably the Vandili) swore to respect the buffer zone of forty stades. To sum up, the presence of legio III Italica near Dacia may have been related to this expeditio, as well as to other moments of conflict. It is not necessary to treat all the epigraphic documents together in order to justify generalizing theories.

KEYWORDS: Buri, legio III Italica, Marcommanic Wars, diplomacy, buffer zone

REZUMAT: Articolul pleacă de la inscripţiile care atestă ofiţeir ai legiunii III Italica în Dacia, prezenţă explicată de I. Piso prin aşa-numitul knock-on effect şi datată în timpul domniei împăratului Caracalla. Există câteva momente când legiunea de la Castra Regina ar fi putut lua parte la evenimente militare lângă frontierele Daciei şi unul dintre acestea este în timpul lui Commodus,la sfârşitul războaielor marcomanice, în contectul acelei expeditio Burica (menţionată în CIL III 5937). Alte surse sunt disponibile, ca un papirus conţinând un fragment din Acta Senatus (ChLA IV 268) sau un pasaj din lucrarea lui Cassius Dio (Dio LXXII. 3.1) păstrat în Excerpta Ursiniana de legationibus gentium (68). Pasajul vorbeşte desprea tratatele de pace cu burii, dacii din vecinătate şi nişte barbari numiţi «ceilalţi». În literatura românească fragmentul a fost tradus şi înţeles greşit, rezultatul fiindcă burii, un popor germanic care locuia în Barbaricum, dincolo Dunăre, lângă Pannonia, au fost transportaţi lângă frontiera nord-vestică a Daciei, la o distanţă de patruzeci de stadii. Noua traducere arată că, de fapt, «ceilalţi» (probabil Vandili) jură să respecte zona de siguranţă de patruzeci de stadii. În concluzie, prezenţa legiunii III Italica lângă Dacia poate fi pusă în legătură cu această expeditio, ca şi cu alte momente de conflict şi nu este necesar să tratăm toate sursele epigrafice în bloc pentru a argumenta teorii generalizante.

CUVINTE-CHEIE: Burii, legio III Italica, războaiele marcomanice, diplomație, zonă de siguranță

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X