ACTA MVSEI POROLISSENSIS vol. XXXVIII/2016 

ERIC C. DE SENA, Transylvania Alive Association for Cultural Heritage (Romania); ericcdesena@gmail.com 

ROBERT WANNER, Elizabeth Anderson Comer Archaeology, Inc. (Baltimore, MD, USA); rwanner@eacarchaeology.com

ABSTRACT: This is the first article to disclose information about the architecture and chronology resulting from the excavations of the Porolissum Forum Project. The authors focus upon the archaeological features excavated in the NW portion of the site, designated as Area 22. The excavations revealed four principal phases of construction and use: 1) Trajanic timber and earth phase; 2) Antonine stone phase; 3) Severan stone phase; 4) Late Roman phase. The Trajanic features appear to represent an early fortress. The function of the stone architectural features remains unclear. Although they appear to have served a public function, we hesitate to term the overall complex a forum. The authors suggest that a series of hearths, post holes, and other signs of ‘late’ reuse of the architectural features pertain to the last decade of Roman occupation at Porolissum. The article also provides an overview of the small finds and pottery excavated in Area 22. Among the small finds, we present evidence of a ritual deposit. Statistical results derived from the study of pottery from Antonine and Severan deposits indicates supply trends.

KEYWORDS: Porolissum; Excavation results; provincial Roman architecture; Roman pottery; small finds; ritual deposit.

REZUMAT: Articolul de față este primul care relevă informații referitoare la arhitectură și cronologie într-o zonă a sitului, informații rezultate din cercetările arheologice din cadrul Porolissum Forum Project. Autorii se concentrează asupra descoperirilor arheologice excavate în porțiunea de nord-vest a sitului, denumită ca Area 22. Cercetările au relevat patru faze principale de construcție și utilizare; 1) faza traianică din lemn și pământ; 2) faza antonină din piatră; 3) faza severiană din piatră; 4) faza romană târzie. Elementele fazei traianice par a reprezenta un castru timpuriu. Funcționalitatea elementelor arhitecturale din piatră rămâne nesigură. Cu toate că par a deservi o utilitate publică, ezităm în a desemna complexul ca un forum. Autorii sugerează că o serie de vetre, gropi de pari, și alte dovezi ale unei reutilizări „târzii” a elementelor arhitectonice aparțin de ultima decadă a ocupației romane de la Porolissum. Studiul oferă de asemenea o scurtă prezentare a descoperirilor mărunte și a materialului ceramic descoperit în Area 22. Printre aceste descoperiri, prezentăm dovezi ale unui depozit ritual. Rezultatele statistice derivate din studiul ceramicii din depozitele antonine și severiene indică tendințe de aprovizionare.

CUVINTE-CHEIE: Porolissum; rezultate arheologice; arhitectură romană provincială; ceramică romană; descoperiri mărunte; depozit ritual.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X