ACTA MVSEI POROLISSENSIS vol. XXXVIII/2016 

CRISTIAN VIRAG, Muzeul Județean Satu Mare, ccvirag@gmail.com

ABSTRACT: The archaeological site of Tășnad Sere is situated on the first and the second terrace of the old Cehal river. During the last two decades, important discoveries were made in the sites of Tasnad-Sere. The researches from the period between 1989–2006 were concentrated on the first terrace of the Cehal river, leading to the discovery of numerous features, mainly from prehistory (Neolithic: Starčevo-Criș culture – phases IIIB-IVA, Pișcolt group, phase IA, Coțofeni culture, Roman Age: 2–4th centuries AD). Starting from 2006, the excavations extend to the second terrace of the valley where discovered features from the Neolithic (Pișcolt group, phase II), Bronze Age (Cehaluț-Hajdúbagos culture), La Tène C (Celts), Roman Age (c. 2–4 AD), and a feature from the 6–7th centuries AD. The features discovered which are dated to the Neolithic, Starčevo-Criș culture, phases IIIB-IVA, contain a rich pottery inventory, lithics, pintaderas, clay weights, anthropomorphic figurines. The pendant found in features C1 is made from clay, with a quadrangular shape, patterned with four incised concentric squares.

KEYWORDS: Tășnad, Cehal river, Starčevo-Criș culture, pendant, concentric squares.

REZUMAT: Situl arheologic de la Tăsnad „Sere” este situat pe prima și a doua terasă a pârâului Cehal. Cercetările arheologice realizate în perioada 1989–2006 și efectuate pe prima terasă au dus la identificarea a numeroase complexe aparținând neoliticului (cultura Starčevo-Criș IIIB-IVA, grupul Pișcolt IA), culturii Coțofeni și perioadei romane secolele II-IV. Începând cu 2006 cercetările au fost extinse pe a doua terasă. Studiul de față se axează pe prezentarea unei piese cu caracter special, un pandantiv atribuit culturii Starčevo-Criș.

CUVINTE-CHEIE: Tășnad, Valea Cehalului, cultura Starčevo-Criș, pandantiv, pătrate înscrise.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X