ACTA MVSEI POROLISSENSIS vol. XXXVIII/2016 

TEODORA JUGRĂSTAN, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, dora.jugrastan@yahoo.com.

REZUMAT: Bronzul este un aliaj care a avut un rol determinant în istoria și evoluția societății umane. Utilizarea sa este consecința mai multor factori. Actualele metode de analiză oferă informații suplimentare despre compoziția calitativă ți cantitativă a materialelor precum și despre tehnologiile abordate pentru prelucrarea acestor materiale. De asemenea aceste investigații pot documenta istoricul tehnologic al obiectelor de patrimoniu.

CUVINTE-CHEIE: bronz, cupru, aliaj, epocă, tehnologie.

ABSTRACT: Bronze is an alloy with a decisive role in the history and the evolution of humanity. Its use is the consequence of several factors. Actual metodes of analyses furnishes us further informations about qualitative and quantitative composition of the materials as well as about the approached technologies. Also these investigations can reveal the technological history of the artifacts.

KEYWORDS: bronze, copper, alloy, age, technology

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X