Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVII/2015

DAN BĂCUEȚ-CRIȘAN, County Museum of History and Art-Zalău, bacuetz@yahoo.com

ABSTRACT: Among the historical sources that refer to the first incursions of the Hungarians in Transylvania during the 10th century, the Gesta Hungarorum or Chronicle of Anonymus is an important document, despite the criticism/ appeals it has received in the specialist literature. In chapters XXI and XII of the Gesta Hungarorum, Anonymus describes the moment when the two groups of Magyar warriors, the first group led by Zobolsu and Thosu, the second one by Tuhutum and his son, Horca, reach the area of Meseș Gate. Even though numerous hypotheses have been considered, the dating of the moment of arrival of the Magyar warriors to the Porta Mesesina/Meseș Gate remains an open issue. This may be due to the state of the research conducted here, but might have other causes as well, which, at the moment, we can not identify with certainty.

KEYWORDS: Porta Mesesina/Meseș Gate, Magyars warriors, hypotheses, archaeological realities, artifacts.

REZUMAT: Dintre sursele istorice care fac referiri la primele incursiuni ale maghiarilor în Transilvania pe parcursul sec. X., Gesta Hungarorum sau Cronica lui Anonymus reprezintă un important document, în ciuda criticilor/contestărilor formulate în literatura de specialitate. În Capitolele XXI și XXII din Gesta Hungarorum, Anonymus descrie momentul în care cele două grupuri de războinici maghiari, primul condus de Zobolsu și Thosu iar al doilea de către Tuhutum împreună cu fiul său Horca, ajung în zona Porţii Meseșene. Deși s-au avansat mai multe ipoteze, datarea momentului în care războinicii maghiari au ajuns la Porta Mesesina/ Poarta Meseșeană rămâne încă un subiect deschis. De remarcat faptul că, până acum, în spaţiul nord-vestic al României din care face parte Depresiunea Silvaniei împreună cu Poarta Meseșeană nu au fost descoperite morminte ale războinicilor maghiari timpurii. Acest fapt se poate datora stadiului cercetărilor dar poate avea și alte cauze pe care în acest moment nu le putem identifica cu certitudine.

CUVINTE-CHEIE: Porta Mesesina/Poarta Meseșeană, războinicii maghiari, ipoteze, realități arheologice, artefacte.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X