Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVII/2015

HOREA POP, Muzeul Judeţean de Istorie și Artă Zalău, horeapopd@yahoo.com 

ROBERT GINDELE, Muzeul Judeţean Satu Mare, robigindele@yahoo.com

ABSTRACT: The artifact in question which we will describe in the following paper is a bronze spur discovered in the locality of Bădăcin in the point called Gozuri. The spur was cast in bronze, the pin in conic, has a height of 2.8 cm, and has a diameter of the area of the arms of 2.1 cm. In the area of the connection of the pin with the arms, the pin is decorated with two ribbings. On the body of the pin one may observe the traces of hardly distinguishable bevels while the areas at the bo­om of the pin ado have to carved pearls. The pin is empty in the inside. The maximum opening of the arms is 6.7 cm, while the length is 3.5 cm. The maxim width of the arms, in the area of the pin is 2.4 cm, the arms having at the edge two bu­ons with a diameter of 0.9 cm. The total height of the spur is 5.6 cm. From the typological point of view the spur discovered at Bădăcin is placed in the E5 Group of Ginalski, being dated in the chronological phase of B2/C1 a, which corresponds to the period of the Marcommanic Wars.

KEYWORDS: Bădăcin, Roman era, spur, Germanic Tribes, tumuli.

REZUMAT Piesa, pe care o vom descrie în cele ce urmează, este un pinten din bronz descoperit în localitatea Bădăcin în punctul Gozuri. Pintenul a fost turnat în bronz, spinul este conic, are o înălțime de 2,8 cm, iar la întâlnirea cu brațele un diametru de 2,1 cm. La punctul de întâlnire spinul este ornamentat cu două nervuri. Pe corpul spinului se pot observa urmele unor fațete foarte puțin pronunțate, iar profilaturile de la baza acestuia prezintă perle adâncite. Spinul este gol în interior. Deschiderea maximă ale brațelor este de 6,7 cm, iar lungimea lor de 3,5 cm. Lățimea maximă a braţelor, la întâlnirea cu spinul, este de 2,4  cm, acestea terminându-se într-un buton cu diametrul de 0,9  cm. Înălțimea totală a pintenului este de 5,6  cm. Din punct de vedere tipologic pintenul descoperit la Bădăcin se încadrează în Grupa E5 al Ginalski, fiind datate în faza cronologică B2/C1a, care corespunde perioadei războaielor marcomanice.

CUVINTE-CHEIE: Bădăcin, epoca romană, pinten, germanici, tumuli

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X