Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVII/2015

EMANOIL PRIPON, Muzeul Judeţean de Istorie și Artă Zalău, judeţul Sălaj, emanoilpripon@yahoo.com

SUMMARY: The reorganization of the base exhibition of the History Department „Vasile Lucăcel” within the County Museum of History and Art Zalău entailed also the conservation status of all mobile assets that would be again exhibited. Among the exhibited artifacts in the old permanent exhibition appeared a splendid vessel decorated with snakes in relief discovered at Moigrad – Porolissum. Following macro – and microscopic observations was found that a new restoration-conservation intervention of the vessel was needed. The main reasons behind this decision were the aging phenomenon of the binding agent (loss of binding properties) and the breakability of the material used at the begining of the 1980s to fill the missing areas (gypsum). The resumption of the restoration-conservation process of the vessel decorated with snakes in relief gave the artifact viability in time and emphasized the esthetic qualities of this exceptional finding.

KEYWORDS: conservation, po­ery restoration, removing deposits, vessel decorated with snakes in relief, Liber Pater.

 REZUMAT: Reorganizarea expoziţiei de bază a Secţiei de Istorie „Vasile Lucăcel” din cadrul Muzeului Judeţean de Istorie și Artă Zalău a atras după sine și reevaluarea stării de conservare a întregului patrimoniu mobil ce urma să fie din nou expus. Printre artefactele etalate în vechea expoziţie de bază figura și un splendid vas decorat cu șerpi aplicaţi în relief descoperit la Moigrad – Porolissum. În urma observaţiilor macro și microscopice s-a constatat necesitatea unei noi intervenţii de restaurare-conservare asupra vasului decorat cu șerpi aplicaţi în relief. Motivele majore care au stat la baza acestei decizii au fost fenomenul de îmbătrânire a liantului (pierderea proprietăţilor liantului utilizat pentru lipire) și friabilizarea materialului folosit la începutul anilor optzeci ai secolului trecut pentru completarea zonelor lacunare (gips). Prin reluarea procesului de restaurare-conservare a crater-ului decorat cu șerpi aplicaţi în relief, s-a conferit piesei viabilitate în timp și au fost puse mai bine în valoare calităţile estetice ale acestei descoperiri arheologice de excepţie.

CUVINTE-CHEIE: conservare, înlăturarea depunerilor, restaurare ceramică, vas decorat cu șerpi aplicaţi în relief, Liber Pater.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X