Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVII/2015

BORANGIC CĂTĂLIN, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București e-mail: dada@enciclopedia-dacica.ro

MARCU MARIUS, marius.marcu@inbox.com

BARBU MARIUS, Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva; barbumarius0216@yahoo.com

ABSTRACT: The main objective of this study is presenting the steps for the reconstruction of a shield, used by the Dacian warriors in the time‑ame between 2nd century BC and 2nd century AD using methods specific to the experimental archaeology. The initiative was documented for several sources. The main source is from archaeological discoveries at the North of the Danube, for which, all the archaeological documents regarding the subject were studied. The historical files of these pieces of Dacian armoury were completed by consulting all known iconographical sources, such shields being represented on public Roman monuments (Trajan’s Column, Tropaeum Traiani at Adamclisi), objects of Roman or local art objects and coins. Also, analogies from other cultural and geographical spaces contemporary with the subject, werw used. The result of the experiment was the creation of different shields, in order to test their endurance, their practical utility and the fighting methods. The reconstruction covered all the components: wooden body, metallic edge, nails, leather and especially the central piece called umbo, and it was manufactured using only tools technically compatible with the Dacian era. Pu­ing together all the results from the experiment, we could sketch the role of the shield in the entire equipment of a professional warrior and of this warrior’s in the social structure to which he belonged. The oval shield completes the arsenal of an adaptable warrior, but they made it to their own military and cultural needs and experience. The evolution of the morphology and technical characteristics of the Dacian shields seems to concentrate on traditions origionating from several directions. On one side, the oval shape and the presence of the umbo, would indicate an occidental, Celtic origin. On the other side, the replacement of the grip inside the umbo with straps for the arm and the handling of the entire shield with a handle a­ached to the interior side of the wooden board seem to have oriental roots, brought to the North of the Danube throught a Greek or Thracian connection.

KEYWORDS: reconstruction, experimental archaeology, shield, umbo, dacians

REZUMAT: Prezentul studiu a avut ca scop principal reconstrucția unui scut folosit de către războinicii daci în perioada cuprinsă între secolul II a.Chr și secolul II p.Chr., prin metode specifice arheologiei experimentale. Documentarea pentru acest demers a avut ca sursă principală descoperirile arheologice din nordul Dunării, pentru care au fost cercetate toate documentele arheologice privitoare la subiect, descoperite în spațiul discutat. Completarea dosarului istoric al acestor piese de armament dacice s-a făcut prin consultarea tuturor surselor iconografice cunoscute, astfel de scuturi figurând pe monumente publice romane (Columna lui Traian, Tropaeum Traiani de la Adamclisi), obiecte de artă romană sau locală și monede. S-a apelat la analogii din alte spații culturale și geografice, contemporane cu subiectul. Rezultatul experimentului a fost realizarea unor scuturi diverse, cu care am reușit să probăm anduranța lor, utilitatea practică și modul de luptă. Etapele reconstrucției au cuprins toate componentele folosite: placajul de lemn, garniturile metalice și cuiele, pielea și mai ales, piesa centrală numită umbo, utilizând doar un instrumentar tehnic compatibil cu epoca dacică. Cumulând datele obținute, s-a putut creiona rolul scutului în cadrul echipamentului unui războinic profesionist și al acestui războinic în structura socială care l-a conținut. Scutul oval completează arsenalul unor războinici adaptabili în ce privește armamentul, dar care l-au modelat potrivit propriilor experiențe militare și mai ales propriei culturi. Evoluția morfologiei și a caracteristicilor tehnice a scuturilor dacice par a concentra tradiții venite din mai multe direcții. Pe de o parte forma ovală și prezența umbo-ului ar indica o influență occidentală de origine celtică. Pe de altă parte, renunțarea la priza pe interiorul umbo-ului și adoptarea sistemului de curele atașate pe braț și manipularea întregului scut cu ajutorul unui mâner fixat pe partea interioară a placajului pare a avea rădăcini orientale, ajuns în nordul Dunării pe filieră grecească și/sau tracică.

CUVINTE-CHEIE: reconstrucție, arheologie experimentală, scut, umbo, dacic

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X