Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVII/2015

CĂLIN COSMA, Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca, cosma.calin@yahoo.com

ABSTRACT: In the north-western territory of Romania (Fig. 1), four sites were recorded where cemeteries and graves were discovered, which, based on the grave-goods, belonged, beyond any doubt, to Avar warriors. The archaeological remains come ‑om: Căuaș, Dindești, Săcueni/Veresdomb, Valea lui Mihai/Rétalj (see table 1 and the catalogue of finds). According to the chronology of the metal pieces, the Avar warrior graves ‑om north-west Romania may be ‑amed in the last two great periods within the evolution of the Avar Khaganate (Table 2). Northwest Romania lay on the periphery of the “political border” of the Avar Khaganate. Very likely, the north-western corner of Romania represented a territory which politically was subordinated to the secondary Avar centre of power located on the territory of the city of Nyíregyháza, on the Upper Tisza. From there, high-ranking warriors within the hierarchy of the Khaganate, like the ones ‑om Valea lui Mihai/Rétalj, Căuaș, and Dindești were sent to control the human communities in the north-western areas of Romania. As a general conclusion, one may argue that strategically, not the entire north-western territory of Romania was an area of interest for the Avar Khagans ‑om Pannonia during the 7th–8th centuries. The Avar cemeteries and graves are found and cluster only in the Upper Er River Basin. THe northern part of Sătmar, Oaș, Maramureș and the western parts of Sălaj lay outside the effective borders of the Avar Khaganate. For Maramureș, current data disprove even the existence of a “control” of the territory carried out by Avar warriors. Instead, for Oaș, north of Sătmar, and the western parts of Sălaj one may invoke the term of “control ‑om a distance”, a strategy used by the Avar Khagans for certain territories situated outside of the effective borders of the empire.

KEYWORDS: Avars, warriors, cemeteries, political status, borders.

REZUMAT: În teritoriul nord-vestic românesc (Fig. 1), am înregistrat patru localități în care au fost descoperite cimitire și morminte care, conform inventarului funerar pe care l-au conținut, au aparținut, fără nici un fel de rezerve, unor războinici avari. Vestigiile arheologice provin de la: Căuaș, Dindești, Săcueni/Veresdomb, Valea lui Mihai/Rétalj (vezi tabelul nr. 1 și catalogul descoperirilor). Conform cronologiei pieselor din metal, mormintele de războinici avari din arealul nord-vestic românesc, pot fi plasate temporal în ultimele două mari perioade din evoluţia Kaganatului avar (Tabelul nr. 2). Nord-vestul României s-a aflat la periferia „graniței politice” a Kaganatului avar. Foarte probabil, colţul nord-vestic românesc a fost un spaţiu care din punct de vedere politic se afla în subordinea centrului de putere avar secundar, localizat pe teritoriul orașului Nyíregyháza, de pe Tisa superioară. De acolo erau trimiși în teritoriu, războinici de rang superior în ierarhia Kaganatului, precum cei de la Valea lui Mihai/Rétalj, Căuaș și Dindești, pentru a controla comunităţile umane din zonele nord-vestice ale României. Ca și concluzie generală se poate afirma, că din punct de vedere strategic, nu întreg teritoriul nord-vestic al României a fost în secolele VII–VIII, o zonă de interes pentru Kaganii avari din Pannonia. Cimitirele și mormintele avare sunt întâlnite și se concentrează numai în bazinul superior al Erului. Partea de nord a Sătmarului, Oașul, Maramureșul și părțile vestice ale Sălajului se aflau în afara granițelor efective ale Kaganatului avar. Pentru Maramureș, datele actuale infirmă chiar și numai o “supraveghere” a teritoriului, efectuată de războinici avari. În schimb, pentru Oaș, nordul Sătmarului și părțile vestice ale Sălajului, se poate invoca termenul de „control de la distanță”, strategie utilizată de Kaganii avari pentru anumite teritorii de dincolo de granița efectivă a Imperiului.

CUVINTE CHEIE: Avari, războinici, cimitire, statut politic, granițe.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X