Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVII/2015

IOSIF VASILE FERENCZ, Cercetător știinţific, Muzeul Civilizaţiei Dacice și Romane Deva, fiosifvasile@yahoo.com 

IONUŢ MIHAI DEALMAR SOCOL, Arheolog, Muzeul Civilizaţiei Dacice și Romane Deva, socolionut1@gmail.com

ABSTRACT: In the last decade and a half, because of the restarted of the archaeological researches in Ardeu, there were published some papers concerning the antiquties found on the Cetățuie Hill. Between them there were presented some items discovered fortunately in the moment when the explotaion of the stone in the quary begun. In this paper we are proposing to describe such kind of piece buyed by the Museum from Deva in the year 1971. A worker at the quarry named Părău Nichifor sold this spearhead to the museum and it was registered at no 23386. For all that we couldn’t find the piece phisicaly. Fortunately, the piece was drawn and dr. Ioan Andriţoiu gived to me the sketch. Based by this sketch (Pl. II/1) and by the description in the General Evidence Registry (Pl. II/3) we could recover partially the lost information. In our opinion the piece represent a spearhead used by the Roman cavalry. The chronology of this kind of pieces found in the Dacian fortresses is uncertain. Regardind the piece found in Ardeu, the incidental condition of its discovery make the dating more di cult. Just same this situation, based on the archaeological situation of the site and of the habitation stages recordered until present in Ardeu, we distingwish three posibilities. It could arrive in Dacia in the time of Dacian Kingdom like other weapons or luxury pieces. Another possibility is that the piece arrived in Ardeu in the time of the Roman siege. The last one is regarded by the presence on the “Cetățuie” hill, in the third century, of a building for a small garrison belonging to Numerus peditum singulariorum Britanniciorum, a­ested in Cigmău, aprox 20  km far. This like of garrison could controll the acces between Mureş Valley and Ampelum.

KEYWORDS: Ardeu, Dacians, hillfort, weapons, spear head

REZUMAT: În ultimul deceniu și jumătate, ca urmare a reluării cercetărilor arheologice la Ardeu au fost introduse în circuitul științific o serie de lucrări cu studii, note arheologice și comunicări având ca temă antichitățile de pe dealul Cetățuie. Între acestea au fost prezentate și o serie de obiecte descoperite întâmplător în momentul debutului lucrărilor de exploatare a pietrei. În nota arheologică de față ne propunem să publicăm o astfel de piesă, achiziționată de Muzeul din Deva în anul 1971. Vârful de lance din fier a fost achiziționat de la cetățeanul Părău Nichifor și se regăsește în registrul de inventar general la numărul 23386, însă din păcate el nu a putut să fie regăsit în depozitele muzeului. Cu toate acestea, artefactele în cauză au fost desenate la puţin timp după ce au fost achiziţionate, iar profesorul Ioan Andriţoiu ne-a încredinţat schiţele în momentul în care a părăsit muzeul. Pe baza desenului (Pl. II/1) și a descrierii din registrul de inventar al MCDR (Pl. II/3) se poate recupera o parte din informaţia pierdută odată cu piesa. În ceea ce ne privește credem că exemplarul descoperit la Ardeu reprezintă vârful unei lănci de cavalerie și nu a unor suliţe și că cel puţin modelul provine din lumea romană. Datarea pieselor de acest fel descoperite în cetăți dacice credem că rămâne incertă. Caracterul fortuit al descoperirii de la Ardeu face ca datarea să fie mai dificilă. Cu toate acestea pe baza situației arheologice a sitului a etapelor de locuire identificate până în prezent am putut distinge trei situații de care poate fi legată datarea piesei. Ea ar fi putut să ajungă în Dacia în epoca regatului, asemeni altor piese de armament sau bunuri de prestigiu. În același timp nu se poate exclude nici posibilitatea ca ea să fi fost utilizată de unul dintre asediatorii romani ai cetății. În fine, cea de a treia posibilitate pe care trebuie să o luăm în calcul este ca obiectul să fi ajuns la Ardeu în contextul prezenței pe dealul „Cetățuie”, în secolul al III-lea, a unei construcții, ce adăpostea poate o mica garnizoană din Numerus peditum singulariorum Britanniciorum, cantonată la Cigmău, la cca 20 km distanță. O astfel de garnizoană ar fi putut controla eficient accesul dinspre Valea Mureșului, peste Munții Metaliferi, spre Ampelum.

CUVINTE-CHEIE: Ardeu, daci, cetate, arme, vârf de lance

Full Text:  PDF

 

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X