Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVII/2015

PETRE COLȚEANU, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, petre_colteanu@yahoo.com

ALEXANDRU BĂRBAT, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, ion_alexandru-barbat@yahoo.com

REZUMAT: Cercetările arheologice preventive, alături de cele de suprafaţă, întreprinse în ultima perioadă în diferite puncte din arealul de sud-vest al Transilvaniei, au oferit posibilitatea identificării unor noi situri arheologice, unele dintre ele completând informaţiile mai vechi despre secvenţe cronologice sau culturale insuficient cunoscute. În acest articol prezentăm un lot de materiale arheologice care, din punct de vedere cronologic, se plasează la finalul Bronzului Târziu BT. II, la nivelul etapelor Reinecke Müller-Karpe Ha. A1 -Ha. A2 care a fost descoperit în urma diagnosticului arheologic pentru lotul IV al autostrăzii Lugoj-Deva, în apropierea localităţii Brănișca, judeţul Hunedoara. Materialul arheologic descris în rândurile următoare, deși nu este unul foarte diversificat, contribuie la cunoașterea realităţilor cronologice și culturale din zona depresionară a Mureșului inferior la finalul epocii bronzului, ceramica descoperită prezentând afinităţi cu ceea ce în literatura arheologică se consideră că reprezintă grupul Susani sau mai nou descoperirile de tip Susani-Simeria.

CUVINTE-CHEIE: diagnostic arheologic, groapă clopot, ceramică, Hallsta­ timpuriu, grupul cultural Susani sau descoperiri de tip Susani-Simeria

SUMMARY: The archaeological rescue research and field surveys, carried out recently in different points from southwestern Transylvania, allowed us to find new archaeological sites, many of them adding up elder information about poorly known chronological or cultural aspects. In this article we present a lot of archaeological materials belonging to the Late Bronze Age period, BT. II, Reinecke MüllerKarpe Ha. A1 -Ha. A2 , found during the archaeological diagnose for the Lugoj-Deva Highway, Lot 4, near Brănișca, Hunedoara County. The archaeological material describe in next following lines, not so diversified, gave us some new insights to the chronological and cultural relations in the Lower Mureș Valley at the end of Bronze Age and the po­ery discovered is similar to what in the literature is known as Susani group or, recently, Susani-Simeria discoveries.

KEYWORDS: archaeological diagnostic, bell-shaped pit, po­ery, Early Hallsta­, Susani group or Susani-Simeria discoveries

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X