Acta Mvsei Porolissensis Vol. XXXVII/2015

EMANOIL PRIPON, Muzeul Judeţean de Istorie și Artă Zalău, judeţul Sălaj, emanoilpripon@yahoo.com

SUMMARY: Through modest contribution we intend to present ancient coins in the County Museum’s collection of History and Art from Zalău. Four of the five coins were introduced in scientific circuit over time, and one is unique. Some of them did not have outstanding graphics upon publishing conditions (especially color photographs), so I considered it useful to them in a form that will be placed as well worth the aesthetic qualities. The pieces brought to the discussion are already arranged in the basic exhibition of the Museum of History and Art of the County from Zalău and to be proposed for ranking in the category of Treasury bills.

KEYWORDS: gold coins, ancient coins, aureus, solidus.

REZUMAT: Prin modesta contribuţie de faţă ne propunem să prezentăm monedele antice de aur din colecţia Muzeului Judeţean de Istorie și Artă Zalău. Patru dintre cele cinci monede au fost introduse în circuitul știinţific de-a lungul timpului, iar una este inedită. Câteva dintre ele nu au beneficiat de condiţii grafice deosebite la publicare (în special fotografii color), de aceea am considerat utilă prezentarea lor într-o formă care să le pună cât mai bine în valoare calităţile estetice. Piesele aduse în discuţie sunt deja etalate în expoziţia de bază a Muzeului Judeţean de Istorie și Artă din Zalău și urmează să fie propuse pentru clasarea în categoria tezaur.

CUVINTE-CHEIE: monede din aur, monede antice, aureus, solidus.

Full Text:  PDF

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău © 2022. All Rights Reserved
Politica de confidențialitate

X